Ipar 4.0
Ászity Sándor, Dömötör Ferenc
Ipar 4.0
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 275 9
Online megjelenés éve: 2019
Az „Ipar 4.0” fogalom nagyon sokszor megjelenik a médiában és a tudományos életben, ugyanakkor még nem eléggé tisztázott, hogy mit értünk rajta valójában. A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon még nem készült a tárgyban jegyzet, és a magyar nyelvű szakirodalom is korlátozott. Kezdeményezésünket egyfajta útkeresésnek tekintjük, és örömmel veszünk minden építő kritikát, minden olyan észrevételt, amely segít pótolni a hiányosságokat.