Balogh László Levente

A politika mint kultúraKiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 615 162 1

DOI: 10.5484/9789636151621

Közhely, hogy a politika és a kultúra egymással szoro­san összefüggenek, viszonyuk azonban egyáltalán nem magától értetődő. A politika beágyazódik a kultúrába, onnan meríti cselekvési és értelmezési min­táit, folyamatai során – reflektálva vagy reflektálatlanul – folyamatosan visszanyúl azokhoz a régi vagy kevésbé régi kulturális „készletekhez”, amelyek érzékelését és értelmezését mindig is meghatározták, vagy leg­alábbis befolyásolták. A kultúra és a politika viszonyának vizsgálata sem affirmatív, sem kritikai funkcióval nem rendelkezik, célja sokkal inkább az értelem megtalálása és az értelemadás. Ezzel tulajdonképpen azt is tudomásul vesszük, hogy a kijelentések minden esetben esetlegesek, ami azonban nem módszertani hiá­nyosság, hanem a dolog természetéből fakad, és akkor is fennáll, ha egyébként pontos látleletet adnak, és nagy magyarázó­erővel bírnak a politika jelenségeivel kapcsolatban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/balogh-a-politika-mint-kultura//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave