Anyagtechnológiai példatár
Bán Krisztián Péter, Katona Géza, Hlinka József, Szabados Gergely
Anyagtechnológiai példatár
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 276 6
Online megjelenés éve: 2019

Az Anyagtechnológiai példatár című gyakorlati segédlettel lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy az előadásokon, gyakorlatokon és laborokon hallott ismereteket a hallgató egyénileg is gyakorolni tudja, ezzel segítve a félévközi felmérések és vizsgák sikeres teljesítését. A segédlet a következő tárgyakhoz nyújt gyakorló példákat és kiegészítő ismereteket:

- Anyagismeret,

- Járműszerkezeti anyagok és technológiák.

A segédletben található témakörök nem fedik le teljesen az említett tantárgyakhoz tartozó előadások, gyakorlatok és laborfoglalkozások anyagát. A segédlet válogatás azon témák közül, amelyek elsajátítását a tantárgyak oktatói fontosnak tartanak, illetve amelyeknek elsajátítása a tapasztalatok alapján gyakorlást igényel.

Az önálló tanuláshoz kiegészítő példatár szükséges. Az elméleti ismeretek korábbi elektronikus jegyzetekben megtalálhatók. Minden fejezetnél és példánál megjelöljük, hivatkozzuk, hogy az olvasó melyik jegyzetben nézhet utána a vonatkozó elméleti háttérnek.