Alkalmazott kémia
Bednárikné Dörnyei Gabriella (szerk.)
Alkalmazott kémia
Gyakorlati jegyzet és munkafüzet
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 514 9
Online megjelenés éve: 2020