Békés Balázs, Halász Zsolt

Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás alapjai


Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2021

Nyomtatott megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 594 005 9

DOI: 10.55413/9789635940059

A pénzügyi jog egyetemi szintű oktatása hagyományosan három nagy témakört fog át: az adójogot, a költségvetési jogot, valamint a pénzügyi és befektetési intézményrendszer szabályozásának témakörét. Az olvasó jelen kötettel egy pénzügyi jogi egyetemi tankönyvsorozat második kötetét tartja a kezében, amely bemutatja az áruk és szolgáltatások forgalmához kapcsolódó legfontosabb adózási szabályokat az általános forgalmi adó, a jövedéki adó, valamint a forgalmi típusú helyi adók tekintetében, továbbá kitér a vámjogi szabályozás alapjainak áttekintésére is.

A kötet szerzői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatói, akik immár két évtizedes tapasztalatot gyűjtöttek össze a pénzügyi jog oktatása terén, és elérkezettnek látták az időt, hogy oktatási és gyakorlati tapasztalataiknak legjobban megfelelő, és egyúttal hallgatóik felkészülését legjobban segítő tankönyvsorozatot indítsanak útjára. A pénzügyi jog oktatása során általános tapasztalat, hogy a téma terjedelme, összetettsége és részletessége különleges megközelítést tesz szükségessé. E különleges megközelítés azt jelenti, hogy nem célszerű az egyes témakörök minden egyes részelemét beemelni a tananyagba. Az oktatás célja sokkal inkább az, hogy a három nagy témakör, az adójog, a költségvetési jog és a pénzügyi és befektetési szabályozás alapvető elemei, fogalmai és belső rendszertani összefüggései kerüljenek a fókuszpontba és ezáltal a hallgatók megismerjék azon szabályozási struktúrák működését, amelynek részleteiben, gyakorlati munkájuk során már ők is kellő biztonsággal el tudnak igazodni.

Jelen kötet célja ennek megfelelően a forgalmi típusú adózás és vámjogi szabályozás rendszerének, alapfogalmainak, uniós és hazai szabályozási összefüggéseinek áttekintése a jogtudományi egyetemi szintű pénzügyi jogi oktatás igényei szerint. Ennek megfelelően a szerzőknek nem célja a szabályozás minden egyes részelemének bemutatása, hanem sokkal inkább egy alapos fogalom tisztázó és átfogó rendszertani elemző módszert követve, a tárgyalt témakörök egyes elemeinek működését és belső összefüggéseit szeretnék megismertetni az olvasókkal. A kötet elsődlegesen egyetemi tankönyvként való felhasználási céllal készült, amelyben a szerzők azonban nem pusztán a hazai szabályozás bemutatására törekedtek, hanem hangsúlyosan kitértek az európai uniós szabályozásra, illetve a hazai és uniós bírósági gyakorlatra is.

A kötet azok számára is hasznos szakkönyvként használható, akik egyetemi tanulmányaik befejezését követően is adójoggal kívánnak foglalkozni, akár adóhatósági, akár más jogalkalmazói területen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bekes-halasz-forgalmi-adok-es-a-vamjogi-szabalyozas-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave