Magyarország társadalomtörténete a két világháború között
Bódy Zsombor
Magyarország társadalomtörténete a két világháború között
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 237 7
Online megjelenés éve: 2018

Jegyzetünk a két világháború közötti magyar társadalom sajátosságait mutatja be – elsősorban, bár nem kizárólag – társadalomtudományi diszciplínák, szociológia, politológia, kommunikáció szakos hallgatóinak. Ennek megfelelően a jegyzet nem tartalmazza a politikatörténeti folyamatok leírását, nem törekedhetett, több szempontból sem, az 1920-as, 1930-as évek társadalmának ábrázolásában sem a teljességre. Egy féléves előadás jegyzetanyaga, s olyan hallgatóknak szól, akik elsőévesként először találkoznak a témával. Így le kellett mondani a két világháború közötti társadalomtörténet számos kérdésének tárgyalásáról, még olyanokról is, amelyekre vonatkozóan komoly szakirodalmi eredmények állnak rendelkezésre. Fontos tudniuk tehát a jegyzetet használó diákoknak is, hogy egy bevezető jellegű tanulási segédanyagot olvasnak, amely nem tér ki a korszak minden társadalomtörténeti problémájára.