Ami szép, az nehéz
Bollobás Enikő
Ami szép, az nehéz
A nem alanyi költészetről
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 580 4
Online megjelenés éve: 2021
Sorozat: Betekintés
ISSN 2732-1231

Jelen kötet az irodalomtudomány egyik izgalmas területét igyekszik feltárni, betekintést nyújtva – amerikai versanyagon – a nem alanyi költészet néhány módozatába. A tárgyalt költői művek a lírai alany tekintetében különböznek a jóval gyakoribb alanyi költészettől: az alany befelé forduló figyelmétől vezérelt versekkel ellentétben az én távolítása, gyengítése vagy teljes megvonása jellemzi őket. „Nehéz” versekről van szó, mert az alanyi költészeten nevelkedett olvasót új, sosem tanult értelmezési kérdésekkel állítják szembe, elvárva, hogy ne világértelmezésként vagy a lírai én számvetéseként olvassa a szövegeket, hanem az éntől távolított megfigyelésekként, a nyelvben őrzött tudásnak az én következetes megvonásával láthatóvá tett lenyomataiként, illetve akár nyelvi játékokként.

Ajánljuk mindenkinek, akit érdekel a költészet, akit hajt a szellemi kalandvágy a másképpen megszólaló versek értő befogadására, illetve aki tudni szeretné, hogy az ismert értelmezői eszköztárakat milyen megközelítésekkel egészíti ki napjainkban a poetológia.

Bollobás Enikő irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az amerikai költészet nemzetközileg elismert kutatója.