Magyarország kormányai 1848-2004
Bölöny György, Hubai László
Magyarország kormányai 1848-2004
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 475 3
Online megjelenés éve: 2020
A kötet (amely az 1992. évi negyedik kiadást követi) Magyarország kormányait ismerteti az első felelős „minisztériumtól" a Batthyány-kormánytól a 2002. évi választások után megalakult Medgyessy-kormányig. Mindenki által könnyen áttekinthető formában foglalja rendszerbe az idevonatkozó adatokat. Az I. fejezet időrendben, majd betűrendben sorolja fel a kormányokat, nyomon követve a szerkezeti változásokat is. A II. részben a minisztériumok élén álló miniszterek és más megbízott vezetők névsorai találhatók időrendben, mindenütt jelezve a tárcák megszűnését, létrehozását és névváltozását. A III. fejezet a kormánytagok legfontosabb személyi adatait sorolja fel. A kötet végén az osztrák-magyar közös miniszterek, valamint horvát bánok és fiumei kormányzók hasonló rendszerű feldolgozása található.