Boros Kitti (szerk.)

Az üzleti és a kulturális rendezvények értékteremtő ereje


Az üzleti és a kulturális rendezvények értékteremtő ereje

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 932 1

DOI: 10.1556/9789634549321

Sorozat: Turizmus és mobilitás

ISSN: 2732-1495

Az üzleti és a kulturális rendezvények mindig is jelentős szerepet töltöttek be a desztinációk életében, különösen az elmúlt évek kihívásokkal teli időszakában indukálnak előnyös gazdasági és társadalmi-kulturális változásokat a fogadóterületeken. A kötet szerzőinek célja, komplex módon bemutatni ezeknek az eseményeknek a rövid és középtávú hatásait, valamint ezeken túl a rendezvényipar hosszú távú hatásaira és nemzetgazdasági előnyeire is reflektálni. A fejezetek összeállítása a rendezvénypiac holisztikus megközelítését követi a legjelentősebb témaköröket szem előtt tartva. A szerzők ismertetik a rendezvénypiacot befolyásoló aktuális trendeket, valamint mélyrehatóan feltárják az üzleti és a kulturális rendezvények értékteremtő erejét. Az új irányok bemutatása során fontos szerephez jut az elméleti és a gyakorlati szemlélet. Az olvasók a bevezető tanulmány után két fő fejezet: Az üzleti és a kulturális rendezvények innovatív megközelítése, valamint gyakorlati dimenziói mentén tájékozódhatnak a rendezvénypiacot formáló irányokról. A kiadvány összesen tizenöt egyedülálló tanulmányt tartalmaz, amelyek létrejöttében neves gyakorlati szakértők és az akadémiai szféra elismert munkatársai vettek részt. A szerzők egyetemes célja, hogy az alap-, mester- és posztgraduális képzésen tanuló hallgatók és a gyakorló szakemberek is haszonnal forgassák ezt a hazai felsőoktatásban hiánypótló kötetet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/boros-az-uzleti-es-a-kulturalis-rendezvenyek-ertekteremto-ereje//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave