Közlekedési információs rendszerek I.
Csiszár Csaba, Csonka Bálint, Földes Dávid
Közlekedési információs rendszerek I.
Számítógépes laborgyakorlat
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 277 3
Online megjelenés éve: 2018
Az adatbázis-kezelés ismeretköre a kifejlődés előzményeivel, alapjaival kezdődik. A fogalmakat és definícióikat, valamint azok egymásra épülését a hallgatók az előadási órákon sajátítják el, amelyet a gyakorlati foglalkozások példáin keresztül mélyítenek el. Terjedelmi korlátok miatt a jegyzet csak a tananyag vázát tartalmazza, így annak tartalma évről évre változhat. A parancsok kipróbálása, gyakorlati elsajátítása számítógépes laborban történik, ami megkívánja a hallgatóság laborfoglalkozásokon történő intenzív részvételét. A sokrétű anyag könnyebb elsajátításához a jegyzet fejezetei után gyakorlati feladatok szerepelnek.