Üzleti és projekttervezés
Deutsch Nikolett, Jelen Tibor
Üzleti és projekttervezés
Elmélet és gyakorlat kulturális turisztikai példákkal
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 405 0
Online megjelenés éve: 2019
ISSN 2732-1495

A szerzők Üzleti- és projekttervezés című jegyzetükkel az egyetemi oktatásban fontos és hiánypótló művet alkottak meg. Az üzleti tervezés és a projekttervezés sajnálatos módon a hazai – és sok helyütt a nemzetközi – felsőoktatásban egymástól függetlenül kerül tárgyalásra, oktatásra. Mindeközben a gyakorlatban nem két különálló területről, hanem együtt kezelendő kérdésekről van szó. A vállalatok, vállalkozások és intézmények jövőjére vonatkozó kérdések a stratégiai tervezés keretében kerülnek meghatározásra, míg ezek a hosszú távú tervek konkrét, rövid távú, operatív tervként kerülnek megvalósításra. A kettő közötti kapcsolatot az üzleti tervezés képezi, amely, ahogy a szerzők fogalmaznak: „sajátos átmenetet képez a stratégiai és operatív tervek között, tekintettel arra, hogy a stratégiai tervnél konkrétabb, de az operatív tervhez képest hosszabb időtávban, a vállalkozás jellemzőiből, működésének, tevékenységének összefüggéseiből kiindulva tervezi meg a vállalkozás, vállalat gazdálkodását, reálisan előre vetíthető pénzügyi folyamatát”. Az itt felvázolt rendszerbe illeszkedik a projektek tervezése is, ugyanis a projektek biztosítják a tervezési rendszerben azt a rugalmasságot, amely lehetővé teszi a szervezet, vállalat megújulását, fejlődését, versenyképességének javítását. A projektek a külső és belső lehetőségekre építő innovációs tevékenységeket foglalják magukba, és sikeres megvalósításukkal hozzájárulnak a szervezeti, vállalati stratégiai célok eléréséhez, megvalósításához. Ebben az értelemben hiánypótló és haladó szemléletű a jegyzet.

Dr. Szabó Lajos György

egyetemi tanár, BCE

A kötet 2020-tól a Turizmus és mobilitás című online sorozat tagjaként jelenik meg.