Mészáros Ernő

A környezettudomány alapjai


Műtrágyák és növényvédő szerek

A műtrágyázás alapvető célja a terméseredmények növelése, feltételezett előnye továbbá a talaj borítottságának növelése, a víz- és talajerózió, azaz a talajpusztulás csökkentése. A műtrágyázás a második világháború után vált intenzívvé. 1950-ben a kiszórt műtrágyák globális mennyisége 14 millió tonna volt, 1989-re értéke kereken tízszeresére növekedett, majd csökkenni kezdett (Brown, 1997). Magyarországon az ötvenes évek második felétől 1975-ig a műtrágya-felhasználás emelkedett és elérte az 1,5 millió tonnát. 1975 után az 1980-as évek végéig a kiszórt műtrágyák mennyisége gyakorlatilag nem változott, majd hazánkban is jelentősen mérséklődött (Kádár, 1995). Európa egyes vidékein (pl. Hollandia, Belgium) az 1 hektárra évente juttatott műtrágya mennyisége ma is eléri a 300 kilogrammot.

A környezettudomány alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 549 1

A környezettudomány az emberi tevékenység és a környezet kapcsolatának, általában a környezeti törvények megismerésének tudománya. Alapvető feladata az életet befolyásoló külső tényezők változásainak nyomon követése, ezek gazdasági és szociális következményeinek feltárása, az emberi tevékenység és a környezetet ért emberi hatások összekapcsolása megfigyelések, illetve matematikai modellek segítségével. Jelen kötet célja a földi környezet kialakulásának és jelenlegi állapotának leírása, az ember és környezete kapcsolatának természettudományos tárgyalása. Ennek megfelelően ismerteti a környezeti változások rövid történetét, röviden vázolja a légköri és a szárazföldi környezetre vonatkozó ismereteket, valamint az óceánok geológiai, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait. Végül tárgyalja a különböző környezeti tartományok kölcsönhatásait, a legfontosabb földi elemek és vegyületek biogeokémiai körforgalmát. A könyv elsősorban a környezettudomány hazai kutatását és oktatását kívánja elősegíteni, de ajánlható minden érdeklődőnek, aki környezetünk problémáit tudományos elmélyültséggel kívánja megismerni.

Hivatkozás: https://mersz.hu/meszaros-a-kornyezettudomany-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave