Mészáros Ernő

A környezettudomány alapjai


Felszíni áramlások és mozgások

Az óceánok mozgása formailag a légköri áramlások mozgásegyenleteihez (lásd 2.4. alfejezet) hasonló módon írható le. Ennek oka az, hogy az óceáni mozgásokat is ugyanazok az erők, a nyomásgradiens erő, a Coriolis(eltérítő)-erő és a súrlódási erő határozza meg (James, 1994; Stocker, 1996). Ugyanígy ez esetben is alkalmazható a tömegmegmaradást kifejező kontinuitási egyenlet. Az óceánvízre alkalmazott állapotegyenlet a hőmérsékletet, a nyomást és a sótartalmat köti össze, amelyek együtt határozzák meg a víz sűrűségét.

A környezettudomány alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 549 1

A környezettudomány az emberi tevékenység és a környezet kapcsolatának, általában a környezeti törvények megismerésének tudománya. Alapvető feladata az életet befolyásoló külső tényezők változásainak nyomon követése, ezek gazdasági és szociális következményeinek feltárása, az emberi tevékenység és a környezetet ért emberi hatások összekapcsolása megfigyelések, illetve matematikai modellek segítségével. Jelen kötet célja a földi környezet kialakulásának és jelenlegi állapotának leírása, az ember és környezete kapcsolatának természettudományos tárgyalása. Ennek megfelelően ismerteti a környezeti változások rövid történetét, röviden vázolja a légköri és a szárazföldi környezetre vonatkozó ismereteket, valamint az óceánok geológiai, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait. Végül tárgyalja a különböző környezeti tartományok kölcsönhatásait, a legfontosabb földi elemek és vegyületek biogeokémiai körforgalmát. A könyv elsősorban a környezettudomány hazai kutatását és oktatását kívánja elősegíteni, de ajánlható minden érdeklődőnek, aki környezetünk problémáit tudományos elmélyültséggel kívánja megismerni.

Hivatkozás: https://mersz.hu/meszaros-a-kornyezettudomany-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave