Tőkés László

Bevezetés a Stata használatába

Egyetemi jegyzet


Korreláció

Hasznos lehet becslés előtt megtekinteni a függő változó és a magyarázó változó(k) közötti kapcsolatot. Ezt legkönnyebben a correlate és a pwcorr parancsokkal tehetjük meg. Előbbivel korrelációs vagy kovariancia-mátrixokat kérhetünk, utóbbival pedig a váltózók páronkénti korrelációját. Az általános szintaxis: correlate/pwcorr [varlist] [if] [in] [weight] [, options]. A két parancs közötti fő különbség a missing értékek kezelése. A correlate parancs a teljes megfigyelést figyelmen kívül hagyja, ha valamelyik, a varlist-ben megadott változójának értéke hiányzik, míg a pwcorr a lehető legszélesebb adatbázison fog páronkénti korrelációt számolni. Például legyen három változó: X, Y és Z. Az egyik megfigyelés esetén a Z változó hiányzik. Ekkor a correlate X Y Z szintaxis az adott megfigyelést figyelmen kívül hagyja mindhárom páronkénti korreláció számítása esetén, míg a pwcorr X Y Z az X és Y közötti korreláció számításánál figyelembe veszi az adott megfigyelést, a másik két korrelációs mutató esetén pedig nem.

Bevezetés a Stata használatába

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 113 4

Hivatkozás: https://mersz.hu/tokes-bevezetes-a-stata-hasznalataba//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave