MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


A főkötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő következmények szabálytalan (rendhagyó) letét esetén

Letét esetén, amikor megszegik a megóvásra vonatkozó kötelezettséget, logikusan szükségessé válik a letevő kártalanítása, ha pedig a letéteményes tisztességtelenül járt el, és a letétbe helyezett dolgot saját személyes céljaira használja, sikkasztást követ el. Ennélfogva szabályos (rendes) letét esetén, ha valaki például letétbe vesz egy festményt, és azt vagyoni haszonszerzés céljából eladja, sikkasztást követ el. Ugyanezt a bűncselekményt követi el helyettesíthető dolgok letétje esetén az a letéteményes, aki a letétbe helyezett dolgokat saját előnyére használja fel anélkül, hogy az azzal egyenértékű tantundemet a letevő mindenkori rendelkezésére tartaná. Ez lenne a helyzet, ha az olajat őrző letéteményes nem tartana a tartályaiban a nála letétbe helyezettel azonos mennyiséget, vagy ha a pénzt átvevő és azt saját hasznára felhasználó – azt magára költő vagy másnak kölcsönadó – letéteményes nem tartana fenn állandóan 100 százalék készpénztartalékot.16 Antonio Ferrer Sama büntetőjogi szakértő magyarázata szerint, ha a letét tárgya egy pénzösszeg, a kötelezettség pedig az azonos összeg visszatérítése (szabálytalan letét), és a letéteményes a pénzt eltulajdonítva azt saját előnyére használja fel, az ő büntetőjogi felelősségének megállapítása érdekében meg kell határoznunk, hogy az alábbi esetek közül melyik áll fenn: a pénz átvételének időpontjában a letéteményes rendelkezik a letétbe vett összeg bármikori visszatérítése érdekében szükséges megfelelő pénzügyi biztonsággal, vagy ezzel ellentétben: a pénz átvételekor nincs megfelelő összegű saját készpénzfedezete, amellyel visszafizetési kötelezettségének eleget tehetne bármely időpontban, amikor azt a letevő kéri. Az első esetben a sikkasztás bűncselekménye nem valósul meg. Ugyanakkor ha a letétbe helyezett összeg átvételekor a letéteményesnek nincs elegendő készpénze ahhoz, hogy a letevővel szemben fennálló kötelezettségének eleget tudjon tenni, akkor attól a pillanattól kezdve bűnös sikkasztás bűncselekményében, amikor a letétbe helyezett dolgokat saját céljára használja fel, és ezáltal a továbbiakban nem rendelkezik az eredeti letéttel egyenértékű tantundemmel.

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave