MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


Konklúzió: a banki törvényhozás bukása

A társadalom piaci folyamatát számos szokáson alapuló szabály teszi lehetővé, mely a folyamat forrását is képezi. Ezek a szabályok a büntetőjog és kötelmi jog által meghatározott viselkedési formákat foglalják magukban, melyek nem célirányosan fogalmazódtak meg, hanem olyan „evolúciós” intézmények, amelyek nagy mennyiségű résztvevő gyakorlati tapasztalat útján fejlődtek ki hosszú időn keresztül. Ebben az értelemben az anyagi vagy dologi jog magában foglal egy sor általános, elvont szabályt vagy törvényt. Általánosak, mert egyenlően vonatkoznak minden emberre, és elvontak, mert széles mozgási lehetőséget biztosítanak, és nem mutatnak rá a társadalmi folyamat egy konkrét eredményére sem. Ezzel szemben, a jogszabályalkotást mint kényszerítő, törvényes és ad hoc rendelkezéseket vagy parancsokat ítéljük meg, melyek a törvényellenes kiváltságok és a tervszerű, intézményi agresszió azon megvalósulásai, amikkel a kormány megpróbálja uralni az emberek közötti kapcsolatokat.642 Ez a jogalkotási fogalom magában foglalja a törvény – fent ismertetett – hagyományos fogalmának elhagyását, és annak „áltörvénnyel” való helyettesítését, amely adminisztratív rendelkezések, szabályozások és parancsok együtteséből áll, amik pontosan megszabják, hogyan kell a felügyelet alatt álló gazdasági résztvevőnek viselkednie. Így addig, ameddig a kiváltságok és az intézményi kényszer terjed és fejlődik, a hagyományos törvények megszűnnek az egyének viselkedésének szabályozójaként működni, és ezeknek a törvényeknek a szerepe alapvetően elveszíti célját. Ahogyan a gazdasági szereplőket megfosztják a dologi jog ismérveitől, tudat alatt megváltoztatják személyiségüket és elvesztik az általános, absztrakt szabályokhoz való alkalmazkodási szokásukat is. Ilyen körülmények között a rendelkezések „megkerülése” sok esetben egyszerűen túlélési kérdés lesz, más helyzetekben pedig a korrupt és romlott vállalkozói szellem sikerét tükrözi. Így általános nézőpontból az emberek a szabályoktól való eltérést inkább fogják az emberi leleményesség csodálatra méltó kifejeződésének tekinteni, mint a társadalmi életre nézve kimondottan veszélyes szabályszegésnek. A fenti elgondolások teljes mértékben alkalmazhatóak a banki jogalkotásra, sőt a részleges tartalékkal működő rendszer, ami elterjedt minden piacgazdaságot működtető országban, elsődlegesen egy létfontosságú jogi alapelv megszegését idézi elő – ahogyan azt az első három fejezetben láttuk – a monetáris bankletétszerődésre és bizonyos gazdasági résztvevők (magánbankok) alanyi kiváltságára vonatkozóan. Ez a kiváltság lehetővé teszi, hogy a bankok figyelmen kívül hagyják a jogi alapelveket, és saját céljaikra használják fel az állampolgárok által rájuk bízott pénzek nagy részét. A banki törvényhozás legfőképpen a hagyományos jogi alapelvek elhagyását foglalja magában a látra szóló letétszerződésekkel kapcsolatban, ami a modern banktevékenység mozgatórugója.

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave