MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


A két szerződés közötti alapvető jogi különbségek

A szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés jogi alapeleme a letétbe helyezett pénz megőrzése, illetve megóvása. A szabálytalan letétet létesítő felek számára ez a szerződés legfontosabb célja, illetve rendeltetése, és ez nagyban különbözik a kölcsönszerződés alapvető rendeltetésétől, ami a kölcsön tárgyát képező dologra vonatkozó hozzáférhetőség kölcsönvevőre történő átruházása – aminek következtében a kölcsönvevő azt meghatározott ideig használhatja. Két további lényeges jogi eltérés a két szerződéstípus alapvető rendeltetésbeli különbözőségéből ered. Először is, a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés nem tartalmaz lejárati időt, ami a kölcsönszerződés alapvető eleme. Valójában, miközben egy pénzkölcsönszerződés elképzelhetetlen egy meghatározott időtartam nélkül – ami alatt nemcsak a tulajdonjog száll át, hanem a kölcsönadó a dologhoz való hozzáférés lehetőségét is elveszíti –, aminek a végén az eredetileg kölcsönkapott pénz tantundemét, valamint a kamatokat vissza kell téríteni, a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés nem tartalmaz lejárati időt, hanem a letét folyamatosan a letevő rendelkezésére áll, aki tantundemét bármikor visszaveheti. A második lényegi jogi különbség a felek kötelezettségeire vonatkozik: a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés esetén a jogi kötelezettség a szerződés jellegéből adódóan – mint tudjuk – a folyamatosan a letevő rendelkezésére álló tantundem lelkiismeretes megőrzéséből, illetve megóvásából áll – mint az a jó családapától elvárható volna. A kölcsönszerződésben ez a kötelezettség nem létezik, és a kölcsönvevő teljes szabadsággal használhatja a kölcsönkapott összeget. Valójában, amikor a két szerződés vonatkozásában a tulajdonjog jogi értelemben vett átruházásáról beszélünk, két lényegesen eltérő fogalomra utalunk. Míg a „tulajdonjog átruházása” a szabálytalan (rendhagyó) letétre vonatkozó szerződés esetén – ami a letétbe helyezett dolgok helyettesíthető mivolta által támasztott követelménynek is tekinthető – nem foglalja magában a tantundemmel való rendelkezés lehetőségének egyidejű átruházását, addig a kölcsönszerződés a tulajdonjog és a tantundemmel való rendelkezés lehetőségének a kölcsönadóról a kölcsönvevőre történő teljes átruházásával jár együtt.22 Az ebben a részben ismertetett eltérések összefoglalóját az I-1. táblázat tartalmazza.

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave