Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


A spanyol polgári és kereskedelmi törvénykönyvek doktrínája

Spanyol elméleti szakemberek szintén megpróbálkoztak a pénzügyi rendhagyó letéti szerződés és a kölcsönszerződés azonosításával. A spanyol polgári és kereskedelmi törvénykönyvek számos paragrafusát idézve kijelentik, hogy a spanyol törvényhozás a rendhagyó letétet nem ismeri el önálló fogalomként, így az semmivel sem több egy egyszerű kölcsön- vagy mutuum szerződésnél. Mindazonáltal még a spanyol pozitív jog sem szavatolja a rendhagyó letéti szerződés és a kölcsönszerződés közötti asszociációt. Épp ellenkezőleg: egy ilyen összefüggés igen kétes és bizonytalan, és ami azt illeti, a modern spanyol teoretikusok többsége a klasszikus szerkezettel összhangban arra jutott, hogy még az aktuális spanyol pozitív jog szemszögéből tekintve is a kölcsönszerződés egy dolog, míg a rendhagyó letéti szerződés egy teljesen másik.

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave