MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


A bank szerepe a monetáris bankbetéti ügyletben

A monetáris bankbetéti ügyletekhez fűződő gazdasági események és számviteli eljárások merőben különböznek attól, amit a kölcsönszerződéshez (vagy mutuumhoz) kapcsolódóan az előző részben feltártunk. (Első körben bemutattuk a kölcsönszerződést, hogy szemléletesebbé tegyük a két ügylet között rejlő alapvető különbségeket.) Bizonyos számú tökéletesen és egyénileg jelölt pénzegység szabályos (vagy más néven „zárt” letéte) esetén – a római jogban ez a depositum regulare –a pénzfelvevőnek nem szükséges az eszköz- és forrásoldalon bárminemű iktatást végeznie, hiszen tulajdonrész (pontosabban a rendelkezésre álló vagyoni eszköz) átruházása nem áll fenn. Jóllehet, ahogyan azt már a szabálytalan letét (nota bene: ez a „nyílt” letét, vagy depositum irregulare) jogi alapvetéseiről szóló tanulmányunkban megmutattuk, ez a második fajta ügylet helyettesíthető javak letétjét jelenti, ahol a letétbe helyezett pénzegységek között gyakorlatilag lehetetlen különbséget tenni, és emiatt bizonyos szinten megtörténik a tulajdonrész átruházása is. Szigorú értelemben ez úgy jelenik meg az ügyletben, hogy a letéteményes nem köteles a kézhez kapott egységekért cserébe ugyanazokat az egységeket visszaszolgáltatni – lévén, hogy egy helyettesíthető jószág kézhez kapott egységeinek fajlagos azonosítása egyben bajos és lehetetlen, viszont ugyanolyan fajú és minőségű jószágból ugyanabban a mennyiségben (tantundem de eodem) tartozik visszaadni. Mindemellett fontos szem előtt tartani, hogy bár a dolog tulajdonban tartása másra száll át, mégsincs szó az afölötti rendelkezés átruházásáról a letéteményes felé. Ennek oka az, hogy a szabálytalan letéti szerződés esetén a letéteményesnek folytatólagos kötelezettséget kell kielégítenie, amennyiben biztosítja a letét tantundem de eodem mivoltát, amely módon tehát ugyanolyan minőségben és menniységben tartja fenn az eredetileg rendelkezésre bocsátott letéti egység elérhetőségét. Jegyezzük meg itt ismét, hogy bár faját tekintve az eredetivel azonos jószágról van szó, a tranzakció – a számszakiságon kívül – nem feltételezi, hogy pontosan ugyanazokat a kölcsönbe kapott egységeket fogják visszaadni. Ilyenformán annak indokaként, hogy a letéteményes miért vág bele a letéti ügyletbe, azt a számlakönyvi megfontolást tekinthetjük, amely kifejezetten a tulajdon – szabálytalan letét általi – átruházásában áll. Fontos emellett megállapítanunk, hogy a tulajdon átruházásának rendkívüli szűkössége okán – mely esetünkben egyáltalán nem egyezik az afölötti rendelkezés átruházásával – a fentiekre vonatkozó információt legfeljebb széljegyzetként érdemes megemlíteni.

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave