Szanyi Miklós (szerk.)

Válság és megújulás

Múlt, jelen és jövő a világgazdaságban


Az agrártermelés és a természeti környezet viszonya: a földek energetikai célú hasznosítása

Amikor a földművelés és a természet jelenkori (21. századi) viszonyát próbáljuk megragadni, abból kell kiindulni, hogy a Föld egyre növekvő népességét egyre több élelmiszerrel, vízzel és energiával kell ellátni. Köztudott, hogy a rendelkezésre álló édesvíz zömét már ma is a mezőgazdaság használja fel, mely probléma az állati termékek fogyasztásának terjedésével csak tovább súlyosbodik. Másrészt – és ebben a fejezetben ezt a témát járjuk körül – az ágazat egyre inkább szerepet kap a hagyományos (fosszilis) energia kiváltásában. De vajon káros-e a termőföldek energetikai célú hasznosítása? Amikor megpróbálunk erre a kérdésre válaszolni, azon aggodalmak lebegnek a szemünk előtt, amelyek lépten-nyomon megfogalmazódnak a médiában, illetve tudományos fórumokon. Az aggodalom oka az a logikusnak tűnő feltételezés, hogy a verseny, amely a mezőgazdasági területeknek az élelmezési és az energetikai célú hasznosítása között folyik, potenciálisan hozzájárul az agrárárak emelkedéséhez, növelve ezáltal a szegénységet és az alultápláltságot az egész világon. Miről is van szó?

Válság és megújulás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 852 1

Ebben a jubileumi kötetben máig tartó időutazásra teszünk kísérletet. A világgazdaság néhány kiválasztott területének kutatási eredményeit követjük nyomon az 1970-es és 1980-as évektől napjainkig. A kötetben szereplő nyolc tanulmány egy-egy korabeli kutatási jelentés rövid bemutatásával indul, kiemeli ezeknek az elemzéseknek a mai napig helytálló megállapításait, értékeit. Ezt követően ugyanannak a témának egy mai viszonyokra vonatkozó elemzése következik, amely arra is törekszik, hogy bemutassa a mai folyamatok és a megelőző évtizedek jelenségei közötti összefüggéseket. Ezzel a módszerrel konkrét példákon keresztül tudjuk bemutatni egyrészt a világgazdasági folyamatokban megfigyelhető hosszabb távú tendenciák érvényesülését, másrészt azt is, hogy ezek feltárásában, a folyamatok jövőbeli várható továbbfejlődésének előrejelzésében a VKI kutatói milyen eredményeket tudtak elérni.

A kötetben helyet kapott tanulmányok nyolc témakörhöz kapcsolódnak. Az első blokkban a globalizáció folyamatai által megváltozó világgazdaság átfogó kérdései, problémái, a világgazdasági válságok, a centrum és periféria viszonya, a globalizálódó vállalati működés kérdései kaptak helyet. A második rész a világgazdasági kihívásokra adott különböző szintű gazdaságpolitikai válaszokkal foglalkozik. Miként lehet sikeresen alkalmazkodni, integrálódni a globális világgazdaságba? A globalizációval párhuzamosan kibontakozó regionalizáció, a sikeres világgazdasági integrációt elősegítő állami szerepvállalás, a mezőgazdaság problémái kapnak itt helyet. Egy fejezet pedig Közép- és Kelet-Európa rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi fejlődésének modellszerű sajátosságait tárja fel. A tárgyalt, aktuális világgazdasági kérdések a szakmai közvélemény érdeklődésére tart számot, de emellett a világgazdaság és a nemzetközi gazdaság témáinak mesterszintű oktatásához is hasznos tudásanyagot nyújt.

A Szerkesztő

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-valsag-es-megujulas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave