Keller Kevin Lane, Kotler Philip

Marketingmenedzsment


Összefoglalás

 
  1. Piackutatásaikat a vállalatok végezhetik saját maguk, vagy felkérhetnek külső cégeket. A jó piackutatást a tudományos módszertan, a kreativitás, a sokrétű kutatási módszer, a pontos modellezés, a költség–haszon elemzése, az egészséges szkepticizmus és az etikus magatartásra törekvés jellemzi.
  2. A piackutatás folyamata a probléma, a döntési alternatívák és a kutatási célok meghatározásából, a kutatási terv kidolgozásából, információgyűjtésből, az eredmények bemutatásából és a döntés meghozatalából áll.
  3. A kutatás során a cégeknek el kell dönteniük, hogy maguk gyűjtik-e az adatokat, vagy már meglévő adatokból dolgoznak. Dönteniük kell az alkalmazott kutatási módszerről (megfigyelés, fókuszcsoport, megkérdezés, viselkedési adatok vagy kísérlet) és a kutatási eszközökről is (kérdőív, kvalitatív kutatás vagy technológiai eszközök). Emellett a mintavételi tervről és a kapcsolatfelvétel módjáról is határozniuk kell (postai úton, telefonon, személyesen vagy az interneten).
  4. A marketing teljesítményét két, egymást kiegészítő módszerrel mérhetjük. Ezek: (1) a marketinghatásokat vizsgáló marketingmérés; és (2) az ok-okozati kapcsolatokat és a marketingtevékenységnek a vállalat eredményeire gyakorolt hatását felbecsülő marketingmix-modellezés. A marketing-jelzőrendszer e két módszerrel gyűjtött információk szervezeten belüli terjesztésének strukturált módja.

Marketingmenedzsment

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 778 4

A szerzők célja az volt, hogy a lehető legátfogóbb, legaktuálisabb és legpraktikusabb marketingszakkönyv szülessen meg. Törölték az idejétmúlt elemeket, s a legfrissebb példákkal és esetekkel aktualizálták a klasszikus művet.

Az új kiadásban található főbb változások

Minden fejezet elején vadonatúj illusztrációk adnak bevezetést. Aktuális márkákat vagy vállalatokat mutatnak be, emellett csoportos vitaindítóként is használhatók. Az egyes témaköröket teljesen új cégbemutató szakaszok színesítik. Ezek valódi vállalatok példáin keresztül szemléltetik a fejezetben tárgyalt fogalmakat. Termékeket, szolgáltatásokat és piacokat mutatnak be, gyakran reklámokkal vagy termékfotókkal is kiegészítve.

A fejezetek végén Kiváló marketingmunka címmel két-két mini-esettanulmány található, amely vezető szervezetek innovatív és leleményes marketingmegoldásait mutatja be. Mindegyik esethez a tantermi vitát és az elemzést előmozdító kérdések is kapcsolódnak.

Az új kiadás részletesen foglalkozik a gazdasági, a természeti és a technológiai környezet utóbbi években végbement drámai változásaival, különösen kihangsúlyozva a gazdasági válság idején alkalmazható marketingtechnikákat, a fenntarthatóság és a zöld marketing megjelenését, valamint az infokommunikáció egyre gyorsuló fejlődését.

A személyes kommunikációról szóló fejezetet jelentősen frissítették, figyelembe véve a közösségi médiumok és a kommunikációs környezet változásait.

Az új kiadás magyarországi megjelenését alapos szaklektori munka előzte meg. A kiadó ezúton mond köszönetet Bauer Andrásnak, Fojtik Jánosnak, Hofmeister-Tóth Ágnesnek, Horváth Dórának, Józsa Lászlónak, Rekettye Gábornak, Simon Juditnak és Veres Zoltánnak, akik ebben a nagyívű munkában részt vettek, és biztosították az adaptáció szakmai színvonalát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kotler-keller-marketingmenedzsment//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave