Keller Kevin Lane, Kotler Philip

Marketingmenedzsment


Összefoglalás

 
  1. A célpiaci marketing három tevékenységet foglal magában: a piacszegmentációt, a célpiacok kiválasztását és a piaci pozicionálást. A piaci szegmensek a piac nagy, azonosítható csoportját alkotják.
  2. A fogyasztói piacok szegmentációjának két bázisa van: a fogyasztók jellemzői és a fogyasztók reakciói. A fogyasztói piacok fő szegmentációs változói a földrajzi, a demográfiai, a pszichográfiai és a magatartásbeli jellemzők. Ezeket a marketingszakemberek külön-külön vagy kombinálva használják.
  3. A szervezeti forgalmazók ezeket a változókat működési változókkal, beszerzési és helyzeti tényezőkkel egészítik ki.
  4. A hatékony piacszegmentációhoz a piaci szegmenseknek mérhetőknek, elég nagyoknak, elérhetőknek, megkülönböztethetőknek és kezelhetőnek kell lenniük.
  5. A célpiacoknak négy szintje létezik: tömegpiac, többszegmensű, koncentrált (vagy rés-)szegmensek és egyének.
  6. A tömeges célpiac módszerét csak a legnagyobb vállalatok alkalmazzák. Sok vállalat különböző módokon meghatározott többszörös szegmenseket céloz meg, például különböző demográfiai csoportokat, amelyek ugyanazokat a termékelőnyöket keresik.
  7. A piaci rés szűkebben meghatározott csoport. A globalizáció és az internet hatására ma már sokan alkalmazhatják a résmarketinget.
  8. Több vállalat alkalmazza az egyéni és a tömeges testreszabás gyakorlatát. A jövőben valószínűleg egyre gyakoribb lesz, hogy az egyes fogyasztók magukhoz ragadva a kezdeményezést maguk tervezik meg a termékeket és a márkákat.
  9. A forgalmazóknak célpiacaikat mindig társadalmi felelősségük figyelembevételével kell kiválasztaniuk.
 

Marketingmenedzsment

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 778 4

A szerzők célja az volt, hogy a lehető legátfogóbb, legaktuálisabb és legpraktikusabb marketingszakkönyv szülessen meg. Törölték az idejétmúlt elemeket, s a legfrissebb példákkal és esetekkel aktualizálták a klasszikus művet.

Az új kiadásban található főbb változások

Minden fejezet elején vadonatúj illusztrációk adnak bevezetést. Aktuális márkákat vagy vállalatokat mutatnak be, emellett csoportos vitaindítóként is használhatók. Az egyes témaköröket teljesen új cégbemutató szakaszok színesítik. Ezek valódi vállalatok példáin keresztül szemléltetik a fejezetben tárgyalt fogalmakat. Termékeket, szolgáltatásokat és piacokat mutatnak be, gyakran reklámokkal vagy termékfotókkal is kiegészítve.

A fejezetek végén Kiváló marketingmunka címmel két-két mini-esettanulmány található, amely vezető szervezetek innovatív és leleményes marketingmegoldásait mutatja be. Mindegyik esethez a tantermi vitát és az elemzést előmozdító kérdések is kapcsolódnak.

Az új kiadás részletesen foglalkozik a gazdasági, a természeti és a technológiai környezet utóbbi években végbement drámai változásaival, különösen kihangsúlyozva a gazdasági válság idején alkalmazható marketingtechnikákat, a fenntarthatóság és a zöld marketing megjelenését, valamint az infokommunikáció egyre gyorsuló fejlődését.

A személyes kommunikációról szóló fejezetet jelentősen frissítették, figyelembe véve a közösségi médiumok és a kommunikációs környezet változásait.

Az új kiadás magyarországi megjelenését alapos szaklektori munka előzte meg. A kiadó ezúton mond köszönetet Bauer Andrásnak, Fojtik Jánosnak, Hofmeister-Tóth Ágnesnek, Horváth Dórának, Józsa Lászlónak, Rekettye Gábornak, Simon Juditnak és Veres Zoltánnak, akik ebben a nagyívű munkában részt vettek, és biztosították az adaptáció szakmai színvonalát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kotler-keller-marketingmenedzsment//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave