Keller Kevin Lane, Kotler Philip

Marketingmenedzsment


Verseny

A verseny felöleli mindazokat a jelenlegi és potenciális konkurens ajánlatokat és helyettesítő termékeket, amelyeket a vásárlók figyelembe vehetnek. Egy gépkocsigyártó az acélt beszerezheti a U.S. Steeltől az Egyesült Államokban, külföldről egy japán vagy koreai cégtől, vagy költségcsökkentési megfontolásból mini acélművektől, például a Nucortól is vásárolhat. De a gépkocsi súlyának csökkentése érdekében bizonyos alkatrészekhez inkább alumíniumot szerez be az Alcoától, vagy az acél helyett inkább műanyagot használ és vásárol a Saudi Basic Industries Corporationtől (SABIC). Nyilvánvaló, hogy a U.S. Steel szűken értelmezné a verseny fogalmát, ha csak a többi integrált acélműre gondolna. Több mint valószínű, hogy hosszú távon a helyettesítő termékek többet árthatnak a U.S. Steelnek, mint az acélipari vállalatok.

Marketingmenedzsment

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 778 4

A szerzők célja az volt, hogy a lehető legátfogóbb, legaktuálisabb és legpraktikusabb marketingszakkönyv szülessen meg. Törölték az idejétmúlt elemeket, s a legfrissebb példákkal és esetekkel aktualizálták a klasszikus művet.

Az új kiadásban található főbb változások

Minden fejezet elején vadonatúj illusztrációk adnak bevezetést. Aktuális márkákat vagy vállalatokat mutatnak be, emellett csoportos vitaindítóként is használhatók. Az egyes témaköröket teljesen új cégbemutató szakaszok színesítik. Ezek valódi vállalatok példáin keresztül szemléltetik a fejezetben tárgyalt fogalmakat. Termékeket, szolgáltatásokat és piacokat mutatnak be, gyakran reklámokkal vagy termékfotókkal is kiegészítve.

A fejezetek végén Kiváló marketingmunka címmel két-két mini-esettanulmány található, amely vezető szervezetek innovatív és leleményes marketingmegoldásait mutatja be. Mindegyik esethez a tantermi vitát és az elemzést előmozdító kérdések is kapcsolódnak.

Az új kiadás részletesen foglalkozik a gazdasági, a természeti és a technológiai környezet utóbbi években végbement drámai változásaival, különösen kihangsúlyozva a gazdasági válság idején alkalmazható marketingtechnikákat, a fenntarthatóság és a zöld marketing megjelenését, valamint az infokommunikáció egyre gyorsuló fejlődését.

A személyes kommunikációról szóló fejezetet jelentősen frissítették, figyelembe véve a közösségi médiumok és a kommunikációs környezet változásait.

Az új kiadás magyarországi megjelenését alapos szaklektori munka előzte meg. A kiadó ezúton mond köszönetet Bauer Andrásnak, Fojtik Jánosnak, Hofmeister-Tóth Ágnesnek, Horváth Dórának, Józsa Lászlónak, Rekettye Gábornak, Simon Juditnak és Veres Zoltánnak, akik ebben a nagyívű munkában részt vettek, és biztosították az adaptáció szakmai színvonalát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kotler-keller-marketingmenedzsment//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave