Keller Kevin Lane, Kotler Philip

Marketingmenedzsment


Összefoglalás

  1. A marketing olyan szervezeti funkció és eljárás, amely a vásárlók számára értéket teremt, kommunikál és közvetít, valamint az ügyfélkapcsolatokat oly módon ápolja, hogy azok a szervezet és az érdekelt személyek számára egyaránt hasznot hajtsanak. A marketingmenedzsment célpiacok kiválasztásának művészete és tudománya, amelyben nagyobb vásárlói értéket létrehozva, nyújtva és kommunikálva lehetőség nyílik a vevők megszerzésére, megtartására és a vevők körének bővítésére.
  2. A marketingszakemberek jártasak a kereslet kezelésében. Arra törekednek, hogy befolyásolják az áruk, szolgáltatások, élmények, események, személyek, helyek, vagyontárgyak, szervezetek, információk és elgondolások iránti kereslet szintjét, időzítését és összetételét. Tevékenységük négy különböző piacon zajlik: a fogyasztói, az üzleti, a globális és a nonprofit piacon.
  3. Marketinggel nemcsak a marketingrészleg foglalkozik. A vevőélmény minden szempontjára hatással kell lennie. Hatékony marketingszervezet létrehozásához a marketingszakembereknek más osztályok vezetőihez hasonlóan kell gondolkodniuk, és más osztályok vezetőinek is marketingvezető módjára kell gondolkodniuk.
  4. A mai piac alapvetően más, mint korábban volt, köszönhetően azoknak a főbb társadalmi erőknek, amelyek sok új képességgel vértezték fel a fogyasztókat és a vállalatokat. Ezek az erők új lehetőségeket és kihívásokat teremtettek, és jelentősen megváltoztatták a marketingmenedzsmentet, mert a vállalatok újfajta lehetőségeket keresnek a marketingkiválóság elérésére.
  5. A szervezetek öt, egymással versengő koncepció közül választhatják ki a számukra megfelelő üzleti modellt: Ezek: a termelési, a termék-, az értékesítési, a marketing- és a holisztikus marketingkoncepció. Az első hármat ma már csak korlátozottan használják.
  6. A holisztikus marketingkoncepció olyan marketingprogramok, -folyamatok és -tevékenységek kidolgozásán, tervezésén és megvalósításán alapul, amelyek elismerik ezek összetettségét és kölcsönös függőségét. A holisztikus marketingfelfogás szerint marketingszempontból „minden számít”, és gyakran széles, integrált perspektívára van szükség. A holisztikus marketing négy eleme a kapcsolati marketing, az integrált marketing, a belső marketing és a társadalmi felelősségre épülő marketing.
  7. A marketingmenedzsment sikeréhez szükséges feladatok halmazába olyanok tartoznak, mint a marketingstratégiák és -tervek kidolgozása, marketingismeretek megragadása, vevőkapcsolat kialakítása, erős márkák építése, a piaci kínálat létrehozása, értékek közvetítése és kommunikálása, valamint a sikeres, hosszú távú növekedés elérése.
 

Marketingmenedzsment

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 778 4

A szerzők célja az volt, hogy a lehető legátfogóbb, legaktuálisabb és legpraktikusabb marketingszakkönyv szülessen meg. Törölték az idejétmúlt elemeket, s a legfrissebb példákkal és esetekkel aktualizálták a klasszikus művet.

Az új kiadásban található főbb változások

Minden fejezet elején vadonatúj illusztrációk adnak bevezetést. Aktuális márkákat vagy vállalatokat mutatnak be, emellett csoportos vitaindítóként is használhatók. Az egyes témaköröket teljesen új cégbemutató szakaszok színesítik. Ezek valódi vállalatok példáin keresztül szemléltetik a fejezetben tárgyalt fogalmakat. Termékeket, szolgáltatásokat és piacokat mutatnak be, gyakran reklámokkal vagy termékfotókkal is kiegészítve.

A fejezetek végén Kiváló marketingmunka címmel két-két mini-esettanulmány található, amely vezető szervezetek innovatív és leleményes marketingmegoldásait mutatja be. Mindegyik esethez a tantermi vitát és az elemzést előmozdító kérdések is kapcsolódnak.

Az új kiadás részletesen foglalkozik a gazdasági, a természeti és a technológiai környezet utóbbi években végbement drámai változásaival, különösen kihangsúlyozva a gazdasági válság idején alkalmazható marketingtechnikákat, a fenntarthatóság és a zöld marketing megjelenését, valamint az infokommunikáció egyre gyorsuló fejlődését.

A személyes kommunikációról szóló fejezetet jelentősen frissítették, figyelembe véve a közösségi médiumok és a kommunikációs környezet változásait.

Az új kiadás magyarországi megjelenését alapos szaklektori munka előzte meg. A kiadó ezúton mond köszönetet Bauer Andrásnak, Fojtik Jánosnak, Hofmeister-Tóth Ágnesnek, Horváth Dórának, Józsa Lászlónak, Rekettye Gábornak, Simon Juditnak és Veres Zoltánnak, akik ebben a nagyívű munkában részt vettek, és biztosították az adaptáció szakmai színvonalát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kotler-keller-marketingmenedzsment//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave