MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Gál Zoltán

Pénzügyi piacok a globális térben

A válság szabdalta pénzügyi tér


Változások a vállalatirányítási rendszerben

Az 1990-es években felgyorsult technológiai szerkezetváltás a részvényesi vagyon maximalizálását előtérbe állító angolszász vállalatirányítási modell érvényesítésére volt visszavezethető. Ez a modell abban tér el a hagyományosan értelmezett profitmaximalizálástól, hogy figyelembe veszi a kockázatokat is. A hozam és a kockázat közötti kapcsolatból adódóan a profitmaximalizálás a menedzsereket olyan nagy kockázatú beruházásokra is sarkallhatja, amelyek nem egyeztethetőek össze a részvényesek által állított követelményekkel. A részvényesek vagyonának maximalizálása esetén viszont mind a kockázatot, mind a hosszú távú megtérülést figyelembe veszik. A pénzügyi piacok deregulációja döntő szerepet játszott a részvényesi érték maximalizálására irányuló törekvések sikerében, amennyiben megengedte például a nyugdíjalapoknak, hogy az államkötvények mellett vállalati részvényekbe fektessenek, másrészt pedig a növekvő részvényárfolyamot a piac csak akkor igazolta vissza, ha a cég további profitábilis növekedése is biztosított volt. A döntő változást ezen érdekellentétek feloldásában két tényező, az intézményi befektetők és a menedzserek tulajdonossá válása okozta. Az intézményi befektetők41 megjelenésével nemcsak a részvénytőke tulajdonosi összetétele változott meg látványosan, de a megnövekedett érdekérvényesítő képességükkel könnyebben kikényszerítették a profitmaximalizálást. A részvényopciós „jutalmazás” bevezetésével (illetve a kivásárlással) a menedzserek is alkalmazottból a vállalatok tulajdonosaivá (főrészvényeseivé) váltak.42 Mivel a munkavállalók érdekérvényesítése eddig sem volt jelentős az angolszász modellt követő országokban, így a költségcsökkentés és profitmaximalizálás érvényesítése problémamentessé vált. A globalizáció révén megfigyelhető az angolszász modell terjedése Nyugat-Európában is. Az amerikai és németországi vállalatok között meglévő hozamkülönbség a tőkeallokáció hatékonyságában meglévő különbségekre vezethető vissza. A versenykihívásokra való reagálás kényszere, a tőkepiaci vállalatértékelés elterjedése, a hitelminősítők elvárásai erősítették a nyugat-európai tőkepiac és nagyvállalati szektor angolszász orientációját. A német vállalatirányítási rendszer a történeti modellkülönbségek mellett továbbra is erősen földrajzi meghatározottságú, azaz a tulajdonosok és az ügyfelek telephelyei igen erősen regionális és nemzeti kötődésűek, ami hatással van a vállalatirányítási rendszerre, amelyet továbbra is kereszttulajdonosi kapcsolatok jellemeznek (Clark–Wójcik, 2005). A kontinentális (német) nagybankok nemcsak a sokkal nemzetközibb befektetési banki tevékenységüket kezdték később, de a kiskereskedelmi bankhálózataik racionalizációját is. Az 1990-es évek derekán a brit bankok a németeknél kétszer nagyobb profitjának már csak fele származott a kamatjövedelemből, míg a német bankokénak kétharmada. A német bankok tulajdonosai maguk is bankok és biztosítók voltak, így a hangsúlyok továbbra is a kereskedelmi banki tevékenységre helyeződtek (Vitols, 2001). A „nemzeti „identitással” bíró német pénzintézetek külföldi bankokkal történő fúzióját a korporatív szereplők általában akadályozzák, illetve igyekeznek a nemzeti szereplőket megvédeni a külföldi felvásárlásoktól. Az EU szabályozása, az európai vállalatoknak az amerikaiaknál nehezebb felvásárlása, az intézményi befektetők alacsonyabb tulajdonosi részaránya is akadályozó tényezői a különböző nemzeti rendszerek gyors konvergenciájának.43 A nemzetközi tőkepiacok nem szeretik (büntetik), ha egy vállalatot egy kisebbségi részvénypakettel rendelkező család vagy más érdekcsoport ellenőriz. Azonban a kontinentális szereplők versenyképességét erősíti a vállalatok külföldi (angolszász) tőzsdére való bevezetése, (ez a portfólióbefektetők számára is felértékelik ezeket a cégeket), másfelől az intézményi befektetők megjelenése a kontinentális piacokon is. a NYSE-n is jegyzett nagyobb pénzügyi szolgáltatók vonzóak a portfólióbefektetők számára. Az új befektetők megjelenése a tulajdonosok között jelentős változtatásokat eredményezett a tőkepiaci hatékonyságot előtérbe helyező angolszász vállalatvezetési gyakorlat európai elterjedésében (Clark et al. 2005).

Pénzügyi piacok a globális térben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 811 8

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent - azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről -, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli"-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben a szerző aprólékosan összegyűjtötte erről a pénzvilágról azokat a tényeket, amelyeket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum" és a pénzügyi „periféria" elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást. A szerző mindeközben nem ítélkezik, hanem bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem, inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet - és ekkor kezdenék vitatkozni vele, meggyőzni őt, bemutatni neki az ellenérveket - de mivel, mint minden vérbeli tudóst, sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról, a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálata: köszönjük, Zoli, ezt a könyvet; évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni!

Király Júlia

alelnök

Magyar Nemzeti Bank

Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgálja értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére: arra az ellentmondásra, mely a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága között feszül. Ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják ezt az értékes alkotást.

Bélyácz Iván

akadémikus, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gal-penzugyi-piacok-a-globalis-terben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave