Muraközy László

A japán rejtély

Útteremtő csodák és végzetes zsákutcák


Korea gazdasági fejlődése

Korea évezredes múlttal, saját kiforott történelmi, kulturális hagyományokkal rendelkezett, amely természetesen kínai gyökerekből táplálkozott, de a 19. század kihívásainak már nem tudott megfelelni. Hiányoztak azok a gazdasági előfeltételek – városiasodás, pénzügyi-kereskedelmi tevékenységek elterjedése, egy képzett és viszonylag nagy bürokratikus tapasztalatokat felhalmozó szamuráj réteg stb. –, amelyek Japán esetében már az Edo-korban kialakultak. A kor szavát érezve a 19. század utolsó harmadában megfigyelhető volt néhány erőtlen kísérlet a koreai vezetés részéről, hogy a Meidzsi-kori Japánhoz hasonlóan elindítsa a modernizációt. Ipari részlegeket hoztak létre az államigazgatáson belül, és néhány modern állami textilipari gyárat is alapítottak, fejlett európai technológiával. Kínai mérnökök segítették ezt a folyamatot már az 1880-as években, de ezek a törekvések korántsem voltak olyan következetesek és kiterjedtek, mint Japánban. Az 1894-es Donghak parasztfelkelés nyomán tovább erősödtek a koreai reformtörekvések, és kisebb helyi gyárak és üzemek jöttek létre, de mindez a társadalom lapvető jellegét nem tudta megváltoztatni.

A japán rejtély

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 000 7

Japán elmúlt két évszázados fejlődése lenyűgöző gazdasági sikerek, de ugyanakkor végzetes zsákutcák története is. Fontos elemezni, hogy ez milyen tanulságokat adhat a fejlesztő állam modelljét követő országok számára. Sok feltörekvő ország erőteljes kormányzati, központi beavatkozással igyekszik előrehaladni, ami általában a piaci mechanizmusok gyengébb működésével párosul. A fejlesztő állam eszközeinek az alkalmazása gyakran párosul autokrata politikai berendezkedéssel, amit nem is kevesen szintén a hatékonyságot fokozó mozzanatnak tekintenek. Ez vagy a demokratikus intézmény- és szokásrendszer a kulcsa a hosszú távú előrehaladásnak? Az állam és a piac milyen kombinációja lehet a fenntartható fejlődés kulcsa? Mit mondanak számunkra a japán tapasztalatok?

Nem lehet vitás, hogy a fejlesztő állam segíthette a fejlett országokhoz való felzárkózást. De mi történik ezekkel az intézményekkel, mennyire lehetnek hasznosak vagy akár gátlóak, amikor már nem az utolérés, hanem az úttörés, az útteremtés a feladat az öldöklő globális versenyben? Ebben is az autokratikus berendezkedés, valamint az erős bürokratikus irányítás és koordináció lenne az előrevivő mozzanat, szemben a piaci versennyel és innovációval? A fentiek nagyon is lényegesek az útfüggőség, útteremtés történelmi lehetőségeinek és a modellváltás nehézségeinek elemzésében. Kevés olyan ország van a világon, ahol a formális és informális intézmények sok évszázados fejlődése ennyire markáns folyamatosságot és kölcsönhatást mutat. Ennek elemzése számos, Japánon valamint Ázsián is messze túlmutató elméleti és gazdaságpolitikai tanulsággal szolgálhat számunkra.

A történelmi áttekintésen túl a legújabb évtizedek japán történései, a defláció és a stagnálás negyedszázados korszaka, a fentiek mellett azért is különösen érdekesek, mert a 2007-2009-es válság után máshol is szembesülnek a szakemberek és a gazdasági döntéshozók ezekkel a veszélyekkel. A japán tapasztalatok, az utóbbi években a közgazdasági figyelem középpontjába került Abenomics tanulságai gazdagíthatják ezzel kapcsolatos ismereteinket és tudásunkat is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-japan-rejtely//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave