Muraközy László

A japán rejtély

Útteremtő csodák és végzetes zsákutcák


Mandzsúria – Kína kapuja

Az imperialista Japán számára Mandzsúria volt az egyik legkívánatosabb terület. Részben erőforrásai miatt, részben azért, mert ez kaput, kiindulópontot jelenthetett a további kínai és ázsiai hódításokhoz. Mandzsúria az évezredek során viharos és kanyargó történelmi utat járt be. 1368 és 1644 között a Ming-dinasztia uralma alatt állt, amely az utolsó kínai eredetű uralkodóház volt. 1644-ben a mandzsu eredetű Quing- (Csing-) dinasztia került hatalomra, és egészen 1912-ig, a köztársaság kikiáltásáig volt uralmon. A mandzsu csapatoknak 1683-ra sikerült letörni a birodalmon belüli ellenállást, s utána az egész ország területére visszaállították a Ming-dinasztia adminisztrációs rendszerét. Azonban az új dinasztia alatt is a többségben levő kínai népesség és az ősi kínai kultúra maradt a meghatározó, és átvették a korábbi intézményeket is. Az évszázadok alatt nemcsak a hódító mandzsu elit asszimilálódott az óriási Kínai Birodalomban, de a saját hátországot jelentő Mandzsúriában is, minden védő intézkedés ellenére, többségbe kerültek a kínaiak. Közben az európai hatalmak a tőkés fejlődés és a terjeszkedés útjára léptek, és 1699-ben az angolok megjelentek a dél-kínai Kantonban. A Kínával való kereskedelem jó egy évszázadig szabályozott és eléggé korlátozott volt. A Brit Kelet-indiai társasággal való kereskedelmet állami ellenőrzés alatt álló vállalkozás végezte. A jelentős haszon ellenére Kína igyekezett korlátozni a külföldi kapcsolatot. Végül az 1839–1942-es és a 1856–1860-as ópiumháborúban elszenvedett vereségek nyomán rákényszerült az egyenlőtlen kereskedelmi szerződések aláírására és piacai megnyitására. Ennek során Kínának több kikötőt is meg kellett nyitnia a külföldiek előtt.

A japán rejtély

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 000 7

Japán elmúlt két évszázados fejlődése lenyűgöző gazdasági sikerek, de ugyanakkor végzetes zsákutcák története is. Fontos elemezni, hogy ez milyen tanulságokat adhat a fejlesztő állam modelljét követő országok számára. Sok feltörekvő ország erőteljes kormányzati, központi beavatkozással igyekszik előrehaladni, ami általában a piaci mechanizmusok gyengébb működésével párosul. A fejlesztő állam eszközeinek az alkalmazása gyakran párosul autokrata politikai berendezkedéssel, amit nem is kevesen szintén a hatékonyságot fokozó mozzanatnak tekintenek. Ez vagy a demokratikus intézmény- és szokásrendszer a kulcsa a hosszú távú előrehaladásnak? Az állam és a piac milyen kombinációja lehet a fenntartható fejlődés kulcsa? Mit mondanak számunkra a japán tapasztalatok?

Nem lehet vitás, hogy a fejlesztő állam segíthette a fejlett országokhoz való felzárkózást. De mi történik ezekkel az intézményekkel, mennyire lehetnek hasznosak vagy akár gátlóak, amikor már nem az utolérés, hanem az úttörés, az útteremtés a feladat az öldöklő globális versenyben? Ebben is az autokratikus berendezkedés, valamint az erős bürokratikus irányítás és koordináció lenne az előrevivő mozzanat, szemben a piaci versennyel és innovációval? A fentiek nagyon is lényegesek az útfüggőség, útteremtés történelmi lehetőségeinek és a modellváltás nehézségeinek elemzésében. Kevés olyan ország van a világon, ahol a formális és informális intézmények sok évszázados fejlődése ennyire markáns folyamatosságot és kölcsönhatást mutat. Ennek elemzése számos, Japánon valamint Ázsián is messze túlmutató elméleti és gazdaságpolitikai tanulsággal szolgálhat számunkra.

A történelmi áttekintésen túl a legújabb évtizedek japán történései, a defláció és a stagnálás negyedszázados korszaka, a fentiek mellett azért is különösen érdekesek, mert a 2007-2009-es válság után máshol is szembesülnek a szakemberek és a gazdasági döntéshozók ezekkel a veszélyekkel. A japán tapasztalatok, az utóbbi években a közgazdasági figyelem középpontjába került Abenomics tanulságai gazdagíthatják ezzel kapcsolatos ismereteinket és tudásunkat is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-japan-rejtely//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave