Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


Worldwide Governance Indicators

A harmadik nemzetközi összehasonlítás, amelyet most áttekintünk, a „Worldwide Governance Indicators” (WGI), a Világbank projektje (Kaufmann–Kraay–Mastruzzi, 2007). Ez az elemzés más oldalról ad számunkra információkat. Ez a vizsgálat az 1996 és 2006 közötti évtizedre terjed ki, és 212 országot fog át. Több száz mutatót, 33 különböző adatforrásból, hat nagy csoportba soroltak, s ezekkel próbálják mérni a gazdaság szabályozásának minőségét. Mind általánosabb az a felfogás, s az előzőekben vizsgált két elemzés is ezt erősítette meg, hogy a modern gazdaságokban a szabadság nem anarchiát, a szabályok és az állam hiányát jelenti, hanem éppen ez utóbbiak magas minőségét és piaccal való összhangját.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave