Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


Hitelességépítés az első Dzurinda-kormány alatt (1998–2002)

A nemzetközi kiközösítettség mélyen sértette a szlovák nemzeti önérzetet és aláásta Meæiar azon képességét, hogy a nacionalizmus révén mozgósítsa szavazóbázisát (Greskovits, 2008. 25.). 1998-ban a Meæiar-ellenes erők nyerték a választásokat, melyen a szavazók 84,4 %-a vett részt. A Mikuláš Dzurinda vezette új kormányban a Szlovák Demokratikus Unió (SDK), a Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP), a Demokratikus Baloldal Pártja (SDL) és a Polgári Megértés Pártja (SOP) vett részt. A kommunista utódpártnak tekintett SDL részvétele lehetetlenné tette a radikális szerkezeti reformokat, az EU-csatlakozás perspektívája azonban egybetartotta a koalíciót, s a kormányzat sikeresen vitte véghez a legsürgetőbb változtatásokat.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave