Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


A jövő kulcsa a fenntartható növekedés

Kelet-Közép-Európa sok évszázados félperiférikus múltja napjainkig kísért. Újra és újra, különböző mezekben, ideológiákban, nézetekben megjelenik a fejlett világhoz, nyugathoz való gyors felzárkózás mielőbbi, minden áron való utolérés célja, reménye, illúziója. Sok szempontból így volt ez a mostani rendszerváltásnál is. A demokrácia „kitörésétől” az emberek sokkal többet vártak, mint a demokráciát magát – nyugati jólétet, nyugalmat, biztos szép jövőt. A transzformációs válság vihara, a kialakuló kapitalizmus valósága alaposan megtépázta a túlzott várakozásokat, s sok más tényezővel összefonódva, sokszor múltba merengést, populizmust, politikai bizonytalanságot, elbizonytalanodást, bizalmatlanságot eredményezett. Részben hasonló reményeket keltett az Európai Unióhoz való csatlakozás ténye, s a túlzott várakozások – természetesen – itt sem teljesültek, teljesülhettek. Az euró bevezetésénél, napjainkban, már korántsem érezhető ez. Sok ok miatt inkább udvarias távolságtartás a jellemző. Ez azonban egyáltalán nem a nemzeti illúziók letisztulása miatt van így, sőt! 2008 viharos ősze, mint sok minden másban, persze ebben is hozhat szemléleti változást.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave