Muraközy László (szerk.)

A jelen a jövő múltja

Járatlan utak - járt úttalanságok


A fenntarthatatlanság jelei és jegyei

A rendszerváltozáskor szerzett előnyeit elvesztett Magyarország erőteljesen kirí a hasonló helyzetű és az EU-ba vele együtt belépő átalakult országok sorából. Míg a magyar kisiklás okairól számos írás született (köztük: Karsai–Vértes, 2007; Lengyel, 2008; Muraközy, 2007a; Fodor–Járai–Parragh, 2008; Matolcsy, 2008), a hazai közéletet mintha túlságosan is eluralta volna a befele forduló önsajnálat. Nemigen esik szó arról, hogy a magyar lassulás időszakában hihetetlen ütemben növekedő új EU-agországok esetében a mai közgazdasági irodalomban az eredendő bűnnek számító fenntarthatatlanság jelei alakultak ki már 2005–2007 során. S miközben a hazai és a nemzetközi közvélemény és a sajtó a rövid távú növekedési mutatók bűvöletében él, a közgazdaságtanban járatos elme elgondolkodhatott azon, hogy vajon a Magyarországot az egy főre jutó GDP tekintetében már 2006-ban elhagyott Szlovákia és Észtország növekedési trendértéke elvileg lehet-e hosszú távon 10 százalék fölött évente? Hiszen efféle növekedést a saját kimutatása szerint jelenleg 2400 dolláros egy főre jutó jövedelmű Kína tud csak elérni (World Bank, 2008b), vagyis a mai euró–dollár árfolyamon egytizednyi egy főre jutó jövedelem mellett. Ezen a szinten – Evsey Domar majd Robert Solow évtizedes felismerései alapján – ez a teljesítmény egyáltalán nem meglepő, a szerkezeti tényező meghatározó volta miatt. És ha készséggel elismerhetjük, hogy magyar szerzőnek savanyú a szőlő, a kérdés azért kérdés marad, hisz az említett növekedéselméleti alapvetéseket nem az átalakulás összefüggésében fedezték fel.

A jelen a jövő múltja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 020 5

Jelen könyv az Akadémiai Kiadó Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az első, „Fecseg a felszín és hallgat a mély" címmel, Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában a jelenhez vezető utat elemezte. A mostani pedig, a jövőbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Magyarországon hagyományosan, és sajnálatos módon az elmúlt évtizedben is, a gazdaságpolitika sokszor a jövő generációit megterhelve választja a könnyebb utat. Pedig, ahogy e kötet címe is jelzi, jelen a jövő múltja. Mai cselekedeteink határozzák meg Magyarország jövőjét. Számos zsákutca, úttévesztés, úttalanság után ideje lenne megtalálni a jobb jövőbe vezető utakat, fejlődési pályákat. A tanulmányok túllépnek a pusztán gazdaságpolitikai közelítéseken, és a mögöttes, mélyebb elméleti, társadalmi és történelmi összefüggésekre koncentrálnak. Azt mondhatjuk, több értelemben is, hogy ez a kötet ott kezdődik, ahol a gazdaságpolitika általában végződik. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Győrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzőgárdájához most Király Júlia csatlakozott. Szomorú aktualitása a kötetnek, hogy Antal Lászlónak itt szerepel utolsó tanulmánya. A könyvet az Akadémiai Kiadó és a szerzőtársak az ő emlékének ajánlják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/murakozy-a-jelen-a-jovo-multja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave