Inotai András, Juhász Ottó (szerk.)

A változó Kína


Milyen következtetések vonhatók le a táblázatban szereplő értékmutatókból?

Bármely ország komplex erejének és gazdasági teljesítőképességének legátfogóbb és leggyakrabban használt mutatója a hazai össztermék (GDP) nemzeti valutában kifejezett értéke. Nemzetközi összehasonlításra ez az értékmutató csak a világpénz funkcióját betöltő más valutára való átszámítás után alkalmas, különböző átváltási árfolyamok segítségével. A C/1. számú táblázat második, B) Értékmutatók című nagy csoportjában a kínai népi valutában („zsenminpi [renminbi]” azaz RMB-ben), közismertebb nevén: jüanban megadott GDP-értékek az adott év folyó árain szerepelnek, fő ágazatok szerinti bontásban. A táblázatban szereplő egy főre eső GDP-adatok dollárra való átszámítása az adott évre jellemző hivatalos árfolyamon történt. 2000-re, 2001-re és 2005-re a Világbank szakértői által korábban kidolgozott, majd nemrég módosított vásárlóerő-paritáson („purchase power parity”, röviden: PPP) átszámított dollárösszegeket is feltüntettem, az akkori PPP átszámítási árfolyammal együtt. Ezt árfolyamot 2006-ra, 2007-re és 2010-re a tényleges és a várható árszínvonal-emelkedésnek megfelelően felfelé korrigáltam. Az előállított GDP és a felhasznált GDP ágazati, illetve rendeltetés szerinti megoszlásának alakulásáról már az előző részben szóltam, részben az ötévenkénti átlagos évi növekedési ütem, részben pedig az ötévenkénti szerkezeti változások kapcsán. Az előbbiek változatlan áras adatok alapján, az utóbbi viszont – az e táblázatban szereplő adatokhoz hasonlóan – folyó áras GDP-összegek alapján kerültek kiszámításra. A 2005. évi folyó áras, 18 308 milliárd jüant kitevő GDP-összeg hivatalos árfolyamon átszámítva 2235 milliárd dollárnak, a módosított PPP-árfolyamon átszámítva pedig 5335 milliárd dollárnak felelt meg. Ugyanezen összegek egy főre számított mutatója: 14 040 jüan, illetve 1721 és 4091 dollár. 2007-re a GDP összege folyó áron 24 953 milliárd jüant, hivatalos árfolyamon átszámítva 3568 milliárd dollárt, PPP-árfolyamon viszont több mint 6600 milliárd dollárt tett ki. Az előbbi nagyságrend – az USA, Japán és Németország után – a negyedik, az utóbbi pedig már a második helyet jelentette Kína számára a világranglistán. Az egy főre eső GDP tekintetében a 2007. évi 2700, illetve 5000 dollárral Kína a világ országai között továbbra is csak a középmezőnyben foglal helyet. 2010-re – a korábbi éveknél valamivel lassúbb, 9–10 százalék közötti évi átlagos volumennövekedéssel és magasabb, évi 4–5 százalék közötti, árszintemelkedéssel számolva – a GDP folyó áras értékösszegét 36 000 milliárd jüanos nagyságrendre becsültem, a primer ágazatok tíz százalékos, a szekunder ágazatok 50 százalékos és a tercier ágazatok 40 százalékos részesedése mellett. Ez a nagyságrend az akkori hivatalos árfolyamon (6 RMB = 1 USD) átszámítva 6000 milliárd dollárt, az akkori PPP-árfolyamon (4,4 RMB = 1 USD) pedig 8180 milliárd dollárt fog kitenni. Ebből is látható, hogy én az elkövetkező években a két árfolyam a korábbi éveknél gyorsabb közeledését feltételezem, ami egyben azt is jelenti, hogy 2010 után két-három éven belül bekövetkezhet a kiegyenlítődés, s akkor Kína megvalósíthatja nemzeti valutája konvertibilitássá és nemzetközi fizetőeszközzé tételét. A fenti értékösszegekből kiindulva 2010-ben az egy főre eső GDP Kínában 26 470 jüan és – a kétféle átszámítási árfolyam szerint – 4412, illetve 6000 dollár lesz.

A változó Kína

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 021 2

E kötet a jelentős intellektuális erővel rendelkező magyar modern Kína-kutatás legjavát adja közre a globális válságot közvetlenül megelőző állapotokról. Hiánypótló szerepet tölt be, mivel magyar sinológusoktól az elmúlt években ritkán jelent meg könyv, noha a Kína-problematika a hazai érdeklődő közönség figyelmének középpontjába került.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnöki Hivatal kezdeményezésére három éve folynak újra szervezett jelenkori Kína-kutatások hazánkban. Ezek eredményei és résztanulmányai a szakmai közvélemény tájékoztatását szolgáló kötetekben jelentek meg, de nem kerültek kereskedelmi forgalomba.

Jelen kötet célja a szélesebb közvélemény tájékoztatása Kína belső helyzetéről, regionális és globális súlyának növekedéséről, valamint a magyar-kínai kapcsolatok alakulásáról.

Hivatkozás: https://mersz.hu/inotai-juhasz-a-valtozo-kina//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave