Hofmeister-Tóth Ágnes

A fogyasztói magatartás alapjai


8.1.1. A különböző attitűddefiníciók közös vonásai

  1. Az attitűd olyan személlyel vagy tárggyal kapcsolatos, amely az egyén környezetének része.
  2. Az attitűdök alakítják annak módját is, hogy az egyén hogyan értelmezi környezetét és hogyan reagál arra. Ez azt is jelenti, hogy az attitűdök befolyásolják a környezetünkből történő információfelvételünket és ennek eredményeként céljaink értelmezését is.
    Az egyik kutatatásban a kísérleti személyekkel egy 7 éves gyerek által elkövetett bűncselekmény leírását olvastatták el, és arra kérték őket, hogy alkossanak véleményt arról, hogy a gyerek a jövőben is el fog-e követni hasonló tettet. Az egyik esetben egy vonzó, a másikban egy kevésbé vonzó gyerek képét mellékelték. A kísérletben részt vevők úgy gondolták, hogy a jobb külsejű gyerek kisebb valószínűséggel fog a jövőben bűncselekményt elkövetni. Ebben a kísérletben egyedül a külső megjelenés által kiváltott pozitív, illetve negatív attitűd befolyásolta a válaszadókat abban, hogy hogyan értelmezzék ugyanazt az információt. Hasonló folyamat zajlik le az erősen márkahű fogyasztókban: hajlamosak úgy szelektálni az információkat, hogy azok a kedvelt termék vásárlását igazolják (Dion, 1972).
  3. Az attitűdök tanultak és viszonylag állandóak. Változhatnak ugyan, de nem túl gyorsan.
  4. Az attitűdök értékelést és érzelmet is kifejeznek. Például egy fogyasztó pozitív attitűdjét a Boci csoki iránt a következő állításokkal fejezheti ki: „Finom az íze.”, illetve „Szeretem a boci csokit.”

A fogyasztói magatartás alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 889 7

A sikeres marketingstratégiák kialakításához nélkülözhetetlen a hazai és más kultúrákban élő potenciális vásárlók várható magatartásának alapos ismerete. A fogyasztói magatartás tanulmányozása magában foglalja az olyan megfigyelhető magatartásokat, hogy mit, mennyit vásároltak, kik és hogyan vásárolták, illetve fogyasztották a terméket. Magában foglalja továbbá az egyéni szükségleteket, érzékeléseket, azt, hogy milyen információval rendelkeznek a fogyasztók, hogyan dolgozzák fel az információkat, hogyan értékelik az alternatívákat, illetve hogyan éreznek a termék birtoklásáról.

A könyv megírásával az volt a célom, hogy áttekintést adjak azokról a legfontosabb elméletekről és koncepciókról, amelyek segítik az olvasót a fogyasztói magatartás megértésében. A könyvben az olvasó bepillantást nyerhet a vásárlói döntések bonyolult mechanizmusába, és megismerkedhet a véleményalkotást befolyásoló legfontosabb tényezőkkel, mindazokkal a külső és belső hatásokkal, amelyek fogyasztói döntéseinket meghatározzák. Ha megértjük az egyéni fogyasztó döntéseinek lényegét, akkor hatásosabban és eredményesebben léphetünk ki a piacra, vehetünk részt a piaci versengésben, határozhatjuk meg marketingstratégiánkat. A könyv a felsőoktatásban marketinget tanulóknak és oktatóknak, valamint azoknak a gyakorlati szakembereknek ajánlható, akik szeretnék a fogyasztói magatartást mélyebben megérteni.

A szerző

Hivatkozás: https://mersz.hu/hofmeister-toth-a-fogyasztoi-magatartas-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave