Hofmeister-Tóth Ágnes

A fogyasztói magatartás alapjai


Értékváltozások Magyarországon

Hazánkban az első marketingszemléletű értékkutatás elvégzésére 1992-ben, az ACE/EVE projekt keretében került sor, az EU támogatásával. Az értékváltozások figyelemmel követésének érdekében a kutatást még három alkalommal ismételték meg, 1997-ben, 2001-ben és 2004-ben a Fogyasztói Bizalom Index kutatási projekt keretében. Hofmeister-Tóth–Simányi (2006) tanulmánya átfogóan, több év kutatási eredményeinek elemzésével vizsgálja az értékek változásának tendenciáit. A tanulmány bemutatja, hogy hangsúlyeltolódás figyelhető meg azon értékek irányában, amelyek az egyénre irányulnak, szemben a másokra irányuló értékekkel. Az udvarias, segítőkész és felelősségteljes értékek az egyén környezetére irányulva nyilvánulnak meg. Ezek az értékek a vizsgált időszakban (1992–2005) egyre csökkenő fontosságot kaptak. Ezzel szemben az egészség, boldogság, belső harmónia, amelyek az egyén személyes fizikai és érzelmi állapotára utalnak, egyre népszerűbbé váltak, és egyre előrébb jutottak az értékek fontossági sorrendjében. A másokra irányuló értékek, mint a család, a biztonság vagy az igaz barátság, egyre inkább csak a lakosság egyes csoportjai számára lettek fontosak. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az egyén és szűk környezete egyre fontosabb lesz, míg a csoport, általánosságban véve a társadalom fontossága leértékelődik. Ez a jelenség a piacgazdaság mechanizmusaira reflektál, a korábbi szocialista szolidaritással szemben. Az új életkörülményekhez illeszkedik, hogy az eszközértékekkel szemben a célértékek fontossága felé tolódik el a hangsúly.

A fogyasztói magatartás alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 889 7

A sikeres marketingstratégiák kialakításához nélkülözhetetlen a hazai és más kultúrákban élő potenciális vásárlók várható magatartásának alapos ismerete. A fogyasztói magatartás tanulmányozása magában foglalja az olyan megfigyelhető magatartásokat, hogy mit, mennyit vásároltak, kik és hogyan vásárolták, illetve fogyasztották a terméket. Magában foglalja továbbá az egyéni szükségleteket, érzékeléseket, azt, hogy milyen információval rendelkeznek a fogyasztók, hogyan dolgozzák fel az információkat, hogyan értékelik az alternatívákat, illetve hogyan éreznek a termék birtoklásáról.

A könyv megírásával az volt a célom, hogy áttekintést adjak azokról a legfontosabb elméletekről és koncepciókról, amelyek segítik az olvasót a fogyasztói magatartás megértésében. A könyvben az olvasó bepillantást nyerhet a vásárlói döntések bonyolult mechanizmusába, és megismerkedhet a véleményalkotást befolyásoló legfontosabb tényezőkkel, mindazokkal a külső és belső hatásokkal, amelyek fogyasztói döntéseinket meghatározzák. Ha megértjük az egyéni fogyasztó döntéseinek lényegét, akkor hatásosabban és eredményesebben léphetünk ki a piacra, vehetünk részt a piaci versengésben, határozhatjuk meg marketingstratégiánkat. A könyv a felsőoktatásban marketinget tanulóknak és oktatóknak, valamint azoknak a gyakorlati szakembereknek ajánlható, akik szeretnék a fogyasztói magatartást mélyebben megérteni.

A szerző

Hivatkozás: https://mersz.hu/hofmeister-toth-a-fogyasztoi-magatartas-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave