Hofmeister-Tóth Ágnes

A fogyasztói magatartás alapjai


Összefoglalás

Egy társadalom kultúrájához hozzátartoznak az értékek, az etikai elvek és az anyagi tárgyak, amelyeket az emberek készítenek. A kultúra a közös jelentések és tradíciók gyűjteménye egy adott társadalomban. Ebben a fejezetben foglalkoztunk a kultúra azon legfontosabb jellemzőivel, amelyek a fogyasztói magatartást befolyásolják. Azt a folyamatot, amelyen keresztül az emberek megtanulják a normákat, értékeket, fogyasztási mintákat, termékeket, márkákat, szocializációnak nevezzük. A kultúrát a család, az iskola, a vallás, a média és a másokkal való kapcsolat közvetíti. A kultúrának vannak megfogható és nem megfogható elemei, amelyek befolyásolják a vásárlási döntést. A kulturális dimenziók segítik megérteni, hogy a fogyasztók a különböző kultúrákban miért viselkednek másképpen.

A fogyasztói magatartás alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 889 7

A sikeres marketingstratégiák kialakításához nélkülözhetetlen a hazai és más kultúrákban élő potenciális vásárlók várható magatartásának alapos ismerete. A fogyasztói magatartás tanulmányozása magában foglalja az olyan megfigyelhető magatartásokat, hogy mit, mennyit vásároltak, kik és hogyan vásárolták, illetve fogyasztották a terméket. Magában foglalja továbbá az egyéni szükségleteket, érzékeléseket, azt, hogy milyen információval rendelkeznek a fogyasztók, hogyan dolgozzák fel az információkat, hogyan értékelik az alternatívákat, illetve hogyan éreznek a termék birtoklásáról.

A könyv megírásával az volt a célom, hogy áttekintést adjak azokról a legfontosabb elméletekről és koncepciókról, amelyek segítik az olvasót a fogyasztói magatartás megértésében. A könyvben az olvasó bepillantást nyerhet a vásárlói döntések bonyolult mechanizmusába, és megismerkedhet a véleményalkotást befolyásoló legfontosabb tényezőkkel, mindazokkal a külső és belső hatásokkal, amelyek fogyasztói döntéseinket meghatározzák. Ha megértjük az egyéni fogyasztó döntéseinek lényegét, akkor hatásosabban és eredményesebben léphetünk ki a piacra, vehetünk részt a piaci versengésben, határozhatjuk meg marketingstratégiánkat. A könyv a felsőoktatásban marketinget tanulóknak és oktatóknak, valamint azoknak a gyakorlati szakembereknek ajánlható, akik szeretnék a fogyasztói magatartást mélyebben megérteni.

A szerző

Hivatkozás: https://mersz.hu/hofmeister-toth-a-fogyasztoi-magatartas-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave