Hofmeister-Tóth Ágnes

A fogyasztói magatartás alapjai


Feladatok

 1. Végezzen megfigyelést arra vonatkozólag, hogy egy fogyasztó által birtokolt autó márkája alapján mennyiben jelezhetőek előre fogyasztói magatartásának egyes aspektusai (szabadidő-eltöltés, más termékek/szolgáltatások iránti kereslet stb.).
   
 2. Az egyedülállók ma már egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a marketingszakemberek számára. Jellemezze a „szingli” célcsoport egyedi fogyasztási jellemzőit és életstílusát szekunder információk és néhány mélyinterjú alapján!
   
 3. Mutassa be néhány személyes interjú alapján, hogy a Magyarországon élő külföldiek életstílusa mennyiben változik meg a Magyarországra való költözést követően, továbbá mondjon véleményt arról, hogy tekinthető-e e csoport egy külön piaci szegmentumnak!
   
 4. Hasonlítsa össze egy cég különböző célcsoportoknak szóló reklámüzeneteit! (Jól megfigyelhető cégek például a mobilgyártók és -szolgáltatók.) Milyen életstílus-csoportoknak szólnak a különböző üzenetek? Milyen tevékenységeket, öltözködési stílust, értékeket társít a reklám az egyes célcsoportokhoz?
   
 5. Gyakran előfordul, hogy egy termék más célcsoport körében válik népszerűvé, mint akik számára eredetileg pozicionálták. Keressen példákat a jelenségre!
   
 6. Keressen olyan hirdetéseket, amelyek a nőket, illetve férfiakat különféle szerepekben ábrázolják. Foglalja össze, hogyan ábrázolják a nőket, illetve a férfiakat általában!
   

A fogyasztói magatartás alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 889 7

A sikeres marketingstratégiák kialakításához nélkülözhetetlen a hazai és más kultúrákban élő potenciális vásárlók várható magatartásának alapos ismerete. A fogyasztói magatartás tanulmányozása magában foglalja az olyan megfigyelhető magatartásokat, hogy mit, mennyit vásároltak, kik és hogyan vásárolták, illetve fogyasztották a terméket. Magában foglalja továbbá az egyéni szükségleteket, érzékeléseket, azt, hogy milyen információval rendelkeznek a fogyasztók, hogyan dolgozzák fel az információkat, hogyan értékelik az alternatívákat, illetve hogyan éreznek a termék birtoklásáról.

A könyv megírásával az volt a célom, hogy áttekintést adjak azokról a legfontosabb elméletekről és koncepciókról, amelyek segítik az olvasót a fogyasztói magatartás megértésében. A könyvben az olvasó bepillantást nyerhet a vásárlói döntések bonyolult mechanizmusába, és megismerkedhet a véleményalkotást befolyásoló legfontosabb tényezőkkel, mindazokkal a külső és belső hatásokkal, amelyek fogyasztói döntéseinket meghatározzák. Ha megértjük az egyéni fogyasztó döntéseinek lényegét, akkor hatásosabban és eredményesebben léphetünk ki a piacra, vehetünk részt a piaci versengésben, határozhatjuk meg marketingstratégiánkat. A könyv a felsőoktatásban marketinget tanulóknak és oktatóknak, valamint azoknak a gyakorlati szakembereknek ajánlható, akik szeretnék a fogyasztói magatartást mélyebben megérteni.

A szerző

Hivatkozás: https://mersz.hu/hofmeister-toth-a-fogyasztoi-magatartas-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave