Hofmeister-Tóth Ágnes

A fogyasztói magatartás alapjai


A fogyasztás növekedése a világban

A fejlett világ nagy része a fogyasztás és az ahhoz kapcsolódó intézmények (mint a reklám, a bevásárlóközpontok, a fogyasztói hitelek vagy maguk a márkák) világává vált. Ez a fajta nyugati kapitalizmus, mely egykor az európai és amerikai „fejlett világ” sajátja volt, mára már rég elszakadt a földrajzi nyugattól, és egyre ijesztőbb, feltűnőbb formákat ölt a távol-keleti vagy egykor tradicionálisként számon tartott társadalmakban. Ott, ahol évezredeken keresztül a harmónia, a mértékletesség, a szerénység és a közösség jelentette a legnagyobb értékeket, ma a nyugati világmárkák, a státuszszimbólumok és az individualizmus determinálja a társadalom fiatalabb rétegeinek normáit és fogyasztását. A mai kor társadalmait az eltérő kultúrák és a hatalmas távolságok ellenére (akár földrajzi, akár gazdasági távolságról legyen is szó) ugyanazok a szükségletek és motivációk hajtják, és így aztán ugyanazok a megoldások képesek kielégíteni ezeket a vágyakat. A globalizációs folyamat nemcsak a nemzetek fogyasztását érinti, hanem azok gazdasági, kulturális, társadalmi szféráit és folyamatait is.

A fogyasztói magatartás alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 889 7

A sikeres marketingstratégiák kialakításához nélkülözhetetlen a hazai és más kultúrákban élő potenciális vásárlók várható magatartásának alapos ismerete. A fogyasztói magatartás tanulmányozása magában foglalja az olyan megfigyelhető magatartásokat, hogy mit, mennyit vásároltak, kik és hogyan vásárolták, illetve fogyasztották a terméket. Magában foglalja továbbá az egyéni szükségleteket, érzékeléseket, azt, hogy milyen információval rendelkeznek a fogyasztók, hogyan dolgozzák fel az információkat, hogyan értékelik az alternatívákat, illetve hogyan éreznek a termék birtoklásáról.

A könyv megírásával az volt a célom, hogy áttekintést adjak azokról a legfontosabb elméletekről és koncepciókról, amelyek segítik az olvasót a fogyasztói magatartás megértésében. A könyvben az olvasó bepillantást nyerhet a vásárlói döntések bonyolult mechanizmusába, és megismerkedhet a véleményalkotást befolyásoló legfontosabb tényezőkkel, mindazokkal a külső és belső hatásokkal, amelyek fogyasztói döntéseinket meghatározzák. Ha megértjük az egyéni fogyasztó döntéseinek lényegét, akkor hatásosabban és eredményesebben léphetünk ki a piacra, vehetünk részt a piaci versengésben, határozhatjuk meg marketingstratégiánkat. A könyv a felsőoktatásban marketinget tanulóknak és oktatóknak, valamint azoknak a gyakorlati szakembereknek ajánlható, akik szeretnék a fogyasztói magatartást mélyebben megérteni.

A szerző

Hivatkozás: https://mersz.hu/hofmeister-toth-a-fogyasztoi-magatartas-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave