Heidrich Balázs

Szolgáltatás menedzsment


Szimbólumok: tárgyak, berendezések, vezetők, hősök, szerepek

A szimbólumok is, akár humán, akár tárgyiasult formában, a szervezetben uralkodó értékrendet, hiedelmeket tükrözik vissza. Annál a vállalatnál, ahol pontosan kijelölik a parkolóban a vezetői helyeket, megszabják a vezetői szintekhez tartozó vállalati gépjárművek típusát, valószínű, hogy igen nagy a státuszok szerepe és fontos a hierarchia. Ugyanezt tükrözik az irodák is, az egyre fényűzőbben berendezett- és dolgozóktól egyre távolabb kerülő- vezetői dolgozószobák is. (Ilyen helyeken lehet lényeges presztízsszempont az ablakok számossága a vezetők szobáin, mutatva ezzel a formális vagy informális hierarchiában betöltött szerepet.) Ugyanakkor léteznek olyan cégek is, ahol tudatosan kerülik bármiféle öltözködési norma megadását (az a norma, hogy nincs norma) és nincs szigorúan rögzített munkaidőkezdés és -befejezés. Ilyen helyeken a vezető ugyanúgy öltözik, mint munkatársai és ajtaja nyitva áll mások előtt.

Szolgáltatás menedzsment

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 145 5

Hivatkozás: https://mersz.hu/heidrich-szolgaltatas-menedzsment//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave