Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár András, Szarvas Beatrix

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben


Többváltozós regresszió- és korrelációszámítás

Egy-egy jelenség változása általában több tényező változásával van összefüggésben. Ezért a jelenségek viselkedésének jellemzésére általában nem elégségesek a kétváltozós modellek. Szükség van további olyan magyarázó változók modellben való szerepeltetésére, amelyek a vizsgált változó viselkedésének egzaktabb leírását teszik lehetővé. Az ilyen többváltozós modellek elemzési lehetőségeit mutatjuk be a továbbiakban, a kétváltozós modellekhez képest bővített, illetve szűkített módon, csak a lineáris modellt tárgyalva.

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 899 6

Hivatkozás: https://mersz.hu/kerekgyarto-l-balogh-sugar-szarvas-statisztikai-modszerek-es-alkalmazasuk-a-gazdasagi-es-tarsadalmi-elemzesekben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave