Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár András, Szarvas Beatrix

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben


Összefoglalás

A statisztika tömegjelenségek adatait feldolgozó gyakorlati tevékenység, illetve a tömegjelenségek vizsgálatához alkalmazható módszertan. A módszertanon belül megkülönböztetjük a leíró és következtető statisztikát. A leíró statisztika a vizsgált sokaság tömör, számszerű jellemzését adja, nem lép túl a megfigyelés körén. A következtető statisztika a mintából következtet, általánosít a sokaság egészére.
Statisztikai sokaságnak a vizsgálat tárgyát képező egységek összességét nevezzük. A statisztikai sokaságnak többféle típusa van: véges-végtelen, valós-hipotetikus, álló-mozgó, diszkrét-folytonos. Azok a vizsgálati szempontok, amelyek alapján a sokaság egységeit megfigyeljük, az ismérvek. Fajtái: közös és megkülönböztető, melyek lehetnek mennyiségi és nem mennyiségi (időbeli, területi, minőségi) ismérvek. A sokasági egységek tulajdonságaihoz bizonyos hozzárendelési szabályok szerint számokat rendelünk. A mérési skálát a hozzárendelésre került számértékektől elvárt tulajdonságok határozzák meg. Megkülönböztetünk nominális, sorrendi, különbség és arányskálát, melyeknek az alkalmazható elemzési módszerek megválasztásánál van jelentősége.
A statisztikai adatgyűjtés egy egységes statisztikai információs rendszer keretében történik. Az adatfelvételek teljes körűek vagy részlegesek. A statisztikai adatok általában csak korlátozott pontosságúak. Az adatok hibáinak két fő csoportját különböztetjük meg: mintavételi és nem mintavételi hiba. Az adatokból levont következtetéseknél, elemzéseknél fontos az adatok korlátozott pontosságának figyelembevétele.
A statisztikai adatok lehetnek abszolút és származtatott számok, illetve keresztmetszeti vagy idősoros adatok.
A statisztikai szolgálat működésének általános kereteit a mindenkori statisztikai törvény szabályozza. A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek: KSH (a kormány felügyelete alá tartozó önálló országos hatáskörű szerv) valamint egyéb szervek (minisztériumok, Magyar Nemzeti Bank, stb.). Munkájuk középpontjában az adatok gyűjtése, feldolgozása és a tájékoztatási tevékenység áll.

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 899 6

Hivatkozás: https://mersz.hu/kerekgyarto-l-balogh-sugar-szarvas-statisztikai-modszerek-es-alkalmazasuk-a-gazdasagi-es-tarsadalmi-elemzesekben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave