Kerékgyártó Györgyné, L. Balogh Irén, Sugár András, Szarvas Beatrix

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben


Valószínűségi változók

Az előző példa kapcsán is látható volt, hogy vizsgálhatjuk egy-egy esemény valószínűségét, de nézhetjük egy teljes eseményrendszer eseményeihez tartozó valószínűségeket is, amelyek összege 1. A teljes eseményrendszer kimeneteleihez általában számértékeket rendelünk, függetlenül attól, hogy mennyiségi ismérvről van-e szó. Ha egy teljes eseményrendszer eseményeihez — a lehetséges kimenetelek mindegyikéhez — egyértelműen valós számértékeket rendelünk, akkor az eseményeknek ezen a halmazán egy függvényt értelmezünk, amit valószínűségi változónak nevezünk. A valószínűségi változó tehát egy olyan változó, melynek értékei függnek a véletlentől. A valószínűségi változót az ismérvekkel megegyező módon X-szel jelöljük, egyes realizálódó értékeit pedig Xi-vel. Ha egy teljes eseményrendszer eseményeihez ténylegesen számértékek tartoznak (pl. a kockadobás eredménye, emberek keresete, vállalatok foglalkoztatott létszáma), akkor célszerű az eseményekhez ezt a számértéket rendelni. Amennyiben az események nem mérhetők, akkor a hozzárendelés önkényes. Egy gyakori valószínűségi változó a két lehetséges eseménnyel jellemezhető, amikor általában az egyik esemény bekövetkezéséhez 0-t, a másikhoz 1-est rendelünk (fej vagy írás, selejtes vagy nem, fiú vagy lány, stb.) Az ilyen változót karakterisztikus vagy alternatív változónak nevezik.

Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 059 899 6

Hivatkozás: https://mersz.hu/kerekgyarto-l-balogh-sugar-szarvas-statisztikai-modszerek-es-alkalmazasuk-a-gazdasagi-es-tarsadalmi-elemzesekben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave