Mizik Tamás (szerk.)

Agrárgazdaságtan II.

Az agrárfejlesztés mikro- és makroökonómiája


Élelmiszer-biztonság és élelmiszer-forgalmazás

Az élelmiszerpiacot a legtöbb alágazatban erős verseny jellemzi (Bojnec–Fertő, 2014). Ennek elsődleges oka, hogy a vállalkozások számára alacsony a tevékenység megkezdéséhez szükséges belépési küszöb. Ezzel szemben a nemzetközileg is versenyképes vállalati méret – különösen a tömegtermékek piacán – folyamatosan növekszik. A kisebb vállalkozások számára a helyi piacok sajátos igényeinek kielégítése és a réspiacokat célzó niche termékek gyártása, valamint a megújulásra, innovációra való fokozott hajlam lehet eredményes stratégia (Csáki–Forgács, 2009). A nyers piaci verseny helyi közösségekre gyakorolt kedvezőtlen hatásait kívánja tompítani a gazdaságpolitika és a társadalompolitika sajátos ötvözeteként létrejövő vidékpolitika, amely az állami újraelosztási rendszer segítségével ösztönzi a vidék népességmegtartó képességének megőrzését, a környezetileg fenntartható termelési módszereket és a helyi élelmiszer-kultúra ápolását. Mindez azt eredményezi, hogy az élelmiszerpiacon egyszerre vannak jelen a globális nagyvállalatok és a helyi értékesítéssel foglalkozó családi kisvállalkozások. Az élelmiszer-feldolgozás egyik legfontosabb célja a tartósítás, amely lehetővé tette, hogy az élelmiszertermékek mára a világkereskedelem egyik legnagyobb mennyiségben értékesített árucikkévé váltak (WTO Statistics Database, 2015). Mint minden globálisan forgalmazott termék esetén, az élelmiszerek kapcsán is fontos szerepet töltenek be a szabványok. Előretörésüket a GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), majd a WTO (World Trade Organisation) létrejöttének köszönhették elsősorban. Ezek a világkereskedelem szabályozását célul kitűző szervezetek az áruk szabad áramlásának érdekében a nemzeti szintű szabályozások helyett nemzetközi megállapodások létrejöttét szorgalmazták. Ezen megállapodások betartása ma már általánosan alapfeltételét képezi két ország élelmiszerlánc-biztonsági státusza kölcsönös elismerésének. A szabályozás alapelve ugyanis az, hogy csak a kellően biztonságos – úgynevezett elfogadható kockázatú – élelmiszerek vehetnek részt a forgalomban.

Agrárgazdaságtan II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 187 5

Az agrárgazdaságtani ismeretek alapvető fontosságúak minden agrármérnök szakos hallgató számára. A tankönyvben bemutatásra kerülnek az agrárgazdasági szektor termelési tényezői (föld, tőke, munkaerő), az üzemszervezet, a mezőgazdaságban is nélkülözhetetlen kutatás-fejlesztés-innováció vagy az élelmiszer-marketing. A makrofejlődésről szóló rész tárgyalja az élelmezés- és élelmiszer-biztonságot, a mezőgazdasági fejlődés és a gazdasági növekedés viszonyát, valamint az agrárkereskedelmet. A záró fejezet a mezőgazdaság és a környezet viszonyát mutatja be a fenntarthatóság szempontjából. Az Agrárgazdaságtan II. szerves folytatása az I. kötetnek, részletesen és olvasmányosan mutatja be a téma legfontosabb, még hiányzó területeit, így bátran tudom ajánlani mind az oktatók, mind a hallgatók részére.

Dr. Feldman Zsolt, helyettes államtitkár,

Földművelésügyi Minisztérium

Az Agrárgazdaságtan tankönyvek Mizik Tamás által szerkesztett második kötetében a szerzők a mezőgazdasági fejlődés mikro- és makroökonómiai elemzésével foglalkoznak. A mikroökonómiai témakör a mezőgazdaság termelési tényezői (föld, tőke, munkaerő) mellett a mezőgazdasági üzemszervezet elméletével és sajátosságaival, a technológiai fejlődéssel és élelmiszer-marketinggel foglalkozik. A makroökonómiai rész a globális élelmezésbiztonság, a mezőgazdasági fejlődés és a gazdasági növekedés összefüggéseit, a nemzetközi agrárkereskedelem, az élelmiszer-biztonság és a fenntartható gazdálkodás főbb kérdéseit tárgyalja. A sorozat második kötete is híven tükrözi a nemzetközi szemléletet, a magyar agrár-felsőoktatás oktatói és hallgatói, valamint a szakmai szervezetek pedig hasznos könyvként forgathatják a szerzők művét.

Dr. Popp József,

az MTA doktora

A közgazdaság-tudomány az elmúlt fél évszázadban olyan speciális területek elemzését vállalta fel, mint az érzelmek, társas kapcsolatok vagy éppen az egészség kérdésköre. Eközben azonban olyan klasszikus témáktól fordult el a figyelem, mint az agrárium elemzése. Történt mindez akkor, amikor az agrárium robbanásszerű fejlődés előtt áll a digitalizáció előrehaladtával, és olyan kihívásokkal kell megküzdenie, mint a klímaváltozás. E tények alapjaiban fogják átrendezni a jelenlegi agrárrendszert. Ezért nagyon jó hír, hogy új agrárgazdaságtani tankönyvsorozat indult, melynek jelen, második kötete a soha nem avuló témákat (pl. földpiac) ugyanolyan igényességgel tárgyalja, mint a legújabbakat (pl. GMO), esélyt adva a magyar hallgatóknak, hogy sikeresen kapcsolódhassanak be a hazai és nemzetközi agráréletbe.

Dr. Kemény Gábor, igazgató,

Agárgazdasági Kutató Intézet

Hivatkozás: https://mersz.hu/mizik-agrargazdasagtan-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave