Michalkó Gábor

Turizmológia


A turizmus másodlagos szuprastruktúrája

Másodlagos szuprastruktúraként értelmezhető egy turisztikai desztináció azon szolgáltatásainak összessége, amelyet a turisták a kiskereskedelmi ellátásban, a személyes igényeik kielégítésében vagy a lokális, térségi helyváltoztatás egyéni elősegítése érdekében vesznek igénybe. A másodlagos szuprastruktúra jelentős mértékben elősegíti a vendégek költésének és mozgásának térbeli differenciálódását, egyes esetekben hozzájárulhat a tartózkodási idő meghosszabbításához is. Azzal, hogy elméletileg különválasztva kezeljük az elsődleges és a másodlagos szuprastruktúrát, lehetőség nyílik a turisztikai magatartás jobb megértésére. A turista tartózkodása során a szállás és a gyakran igénybe vett félpanziós ellátás a program fix pontjaiként értelmezhetőek, ezek tekintetében az ismeretlen helyen lévő turista nem szívesen vállal felesleges kockázatokat. De a célállomás felfedezésében és megismerésében a szuprastruktúra másodlagos elemei komoly szerepet játszanak. Egy ajándéküzlet vagy bolhapiac felkeresése, egy fodrászat meglátogatása, egy pénzváltó vagy az autókölcsönző igénybe vétele kimozdíthatja a városközpontba koncentrálódó, a cityt terhelő forgalmat, és olyan térségekbe is elcsábíthatja a turistát, ahova eredeti terve szerint nem látogatott volna el. Ennek következtében olyan, újabb attrakciókat is felfedezhet, amelyek az eredeti programja módosítására vagy a mielőbbi visszatérésre ösztönzik. A turista miközben szembesül a másodlagos szuprastruktúra elemeivel, olyan dolgokra is hajlandó költeni, amelyek kiadását nem kalkulálta az induláskor.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave