Michalkó Gábor

Turizmológia


A társadalmi-kulturális környezet

A turizmus társadalmi-kulturális környezetének értékelése kettős megközelítést igényel. Egy adott hely társadalma egyrészt a lakosság, másrészt a turizmusiparban dolgozó munkavállalók szerepében képviseli azt a fogadóközeget, amelyben az oda látogató turistáknak el kell igazodniuk, másrészt potenciális turistaként értelmezhetők abban a tekintetben, hogy ők a helyi közvetítő szektorban megrendelőként lépnek fel. Egy közösség fogadóközegként való viselkedését meghatározza a politika (itt is kimutatható a korábban jelzett környezeti összefonódás), mert alapvetően más a diktatúrák és a polgári társadalmak természetrajza. Többek között a vallás, a közösség történelmi fejlődése, identitása sorolható azon tényezők közé, amelyek kulturális hátteret képeznek egy társadalom turizmussal meglévő viszonyában. Egy társadalom leírását segítő mutatók lehetnek a közösségen belüli mobilitás (kasztrendszer Indiában), a foglalkoztatottság (a nemzetközi munkaerő-vándorlásban való részvétel), a bűnözési ráta, a tolerancia mértéke, az oktatás színvonala, az urbanizáció foka, a különböző demográfiai jellemzők, a család szerepe és az egészségi állapot. Ezek – igaz, különböző mértékben – szoros kapcsolatban állnak az adott desztináció fogadókészségével és képességével, mivel a turistákkal szembeni attitűd mellett jelentős formálói a turizmus személyi és szervezeti feltételeinek.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave