Michalkó Gábor

Turizmológia


A romantika korának utazásai

A XIX. században már nemcsak az értelem, hanem az érzelem is motivációs elemként jelenik meg az utazásokban. A romantika a középkor felé fordul, így a kereszténység történetének színhelyei válnak egyre inkább keresetté. Igaz, hogy a felvilágosodás korszakában már előkerül a természeti élmények fontossága (Rousseau), a kor embere számára Byron és Goethe utazásai jelentenek mintát (a reformkor meghatározó személyisége, gróf Széchenyi István is őket követi). Az említett költők mellett a tájképfestők gondoskodtak arról, hogy a természet iránti érdeklődés megerősödjön. A festészet olyan valós vagy néha képzeletbeli világba kalauzolta el az érdeklődőket, amelyeket az eredeti helyszínen kívántak tovább élvezni. Romantikus úti célként jelenik meg Skócia, ahol Walter Scott regényeinek köszönhetően a természet új értelmet nyert.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave