Michalkó Gábor

Turizmológia


Thomas Cook

A XIX. század második felétől megkezdődik az utazás kommercializálódása. A vasút csak technikai lehetőséget jelentett, de ahhoz, hogy nagyobb tömegek vegyék igénybe, valakinek össze kellett állítani egy kényelmes és biztonságos utazást magában foglaló programot. 1841 júliusában az angol antialkoholisták Loughborough-ban kongresszust tartottak, és a Leicesterben élő idősebb Thomas Cooknak (eredeti foglalkozását tekintve nyomdász) jutott az eszébe, hogy társai utazását különösebb ellenszolgáltatás nélkül megszervezze. Megállapodott a Midland Railway vasúttársaság képviselőivel, akik vállalták, hogy 570 résztvevőt fejenként 1 shillingért utaztatnak. Thomas Cook az 1855. évi párizsi világkiállításra már üzleti alapon és nem holmi passzióból szervez utasokat, így az ő tevékenységét az utazásszervezés megalapozásának is tekinthetjük. Mivel nagyon erős a kor emberében az individualitás iránti igény, idegenkedik a másokkal való együttutazástól, ezért Thomas Cook kialakítja a Coupon system nevű szolgáltatást, amely az egyénileg utazóknak is biztosítja mindazokat az előnyöket, amelyek eredetileg a társasutasoknak jártak. Ezzel összefüggésben észleli, hogy a jól szituáltnak vélt angolokat továbbra is előszeretettel zsákmányolják ki az európai szállodások, ezért velük előre megállapodik a szolgáltatások áráról, és az igénybevételre feljogosító igazolást állít ki, ezeket a Cook-szelvényeket pedig fizetés gyanánt fogadják el külföldön (ez tekinthető a voucher elődjének). A vállalkozást jellemzi, hogy 1890-ben már 1714 alkalmazottja volt a Thomas Cook utazási irodának.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave