Michalkó Gábor

Turizmológia


Csoportspecifikus turisztikai termékek

A csoportspecifikus turisztikai termékek vonatkozásában a társadalom azon szegmensei állnak a termékfejlesztés fókuszában, amelyek nemzetközi kitekintésben is számottevő, közel azonos igényeket megformáló keresletet képviselnek, és valamilyen markáns közösségképző tulajdonsággal rendelkeznek. A társadalom szociológiai értelemben vett úgynevezett nagycsoportjainak tagjai olyan gazdasági, szociális és szimbolikus javakhoz juthatnak hozzá az adott közösséghez való tartozásuknak köszönhetően, amelyeket egyedül nehezebben vagy egyáltalán nem lennének képesek megszerezni. A turizmusipar korán felismerte az igények bizonyos csoportképző tulajdonságok mentén történő rendeződését, és ezek kielégítésére létrehozta a maga kínálatát. A turisztikai termékek fejlesztésével foglalkozó szakemberek egyes csoportokat szociális (nagycsaládosok, diákok, segítséggel élők, nyugdíjasok), másokat szigorúan üzleti (melegek, nudisták) alapon közelítenek meg, de nem ritka a két szemlélet keveredése sem. A csoportspecifikus turisztikai termékek között vezető helyen állnak a társadalom fiatal (ifjúsági turizmus) és idős (senior turizmus) korosztályainak igényeit kielégítő szolgáltatáshalmazok, így mindkét csoport számára a generációjukat jellemző kereslethez igazodó fogadóképességet alakítanak ki. Esetükben a termékfejlesztést jelentős mértékben elősegíti az állam azon törekvése, hogy a korspecifikus sajátosságaiknál fogva szociálisan hátrányos csoportok különböző, a jellemző turisztikai aktivitásukkal összefüggő kedvezményekben részesüljenek. Így például a fiatalok és az idősek egyaránt élvezhetik az utazási költségeikhez történő állami hozzájárulást, a múzeumi és a fürdőbelépők kedvezményeit. A turisztikai termék csoportspecifikus jellemvonásai megjelenhetnek az azt felépítő szolgáltatások (ár, minőség) és a programok sajátosságaiban is.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave