Michalkó Gábor

Turizmológia


A turizmus határstatisztikai értelmezése

A turizmusstatisztika egészét tekintve a Schengeni Egyezmény hatálybalépéséig igencsak megbízható adatokat lehetett gyűjteni a határállomásokon végzett számlálások vagy az azokra épülő becslések során. Általában egy ország közigazgatási határa jelenti azt a fizikai mivoltában megtestesülő (vagy képzeletbeli) vonalat, amelyet bárki legálisan átlépve részévé válik a nemzetközi turizmusstatisztika egyik alapvető forrásának, a határstatisztikának. Természetesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy a határokat olyanok is átlépik, akiknek utazási céljuk és azzal összefüggő tevékenységük nem feltétlenül kötődik a turizmushoz, így az áruszállítást végző gépjárművek sofőrjeinek, vagy az autóval ingázó külföldi vendégmunkások mobilitását ugyan regisztrálják, de ez az adat nem képezi részét a nemzetközi turizmusstatisztikának.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave