Michalkó Gábor

Turizmológia


A szociális struktúrák formálódása

A turizmus szociális struktúrák átalakulására gyakorolt hatásai közül ki kell emelni a tradicionális családmodell meglazulásában és a helyi közösség erőviszonyait érintő változásokban betöltött szerepét. A turisztikai desztinációkban jelentkező munkaerőigény egyik sajátossága a női munkaerő iránti kereslet megjelenése, amelynek következtében a munkaviszonnyal nem rendelkező, háztartásbeli asszonyok munkába állnak, éjszakai, hétvégi beosztást vállalnak vagy a falusi turizmus keretein belül saját háztartásukban (amelynek része a falusi szálláshely) válnak tevékenyebbé. Sok esetben a nagyobb gyermekek is segítik a turizmusban érintett vállalkozásokat, így azok a tradicionális értékek, amelyek generációról generációra jellemezték a családot (vasárnapi ebéd, férj-feleség szerepek), fokozatosan feloldódnak. A turizmusipar új vállalkozóinak megjelenésével a helyi gazdaság hagyományos szereplőinek sokszor monopol jellegű befolyása (mezőgazdasági vagy ipari területen érdekeltek körében) csökken, kiszorulhatnak az adott térség irányítását végző politikai hatalomból. Ez elsősorban azokban az esetekben következik be, amikor a turisztikailag potenciális területeken szerkezetváltásra kerül sor, visszaesnek a mezőgazdaság vagy az ipar mutatói és a turizmus dominanciája kezd nyilvánvalóvá válni.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave