Michalkó Gábor

Turizmológia


Fogyasztási és viselkedési minták átvétele

A turizmusnak a helyi lakosság életminőségét befolyásoló tényezői közül a fogyasztás kapcsán találkozhatunk az úgynevezett demonstrációs hatással. Ez a turisták fogyasztói szokásainak másolását, életmódjuk átvételére való törekvés megjelenését jelenti. A turizmus demonstrációs hatásának következményei könnyen átalakíthatják a helyi értékeket, szokásokat és normákat. Ez a hétköznapokban abban ölt testet, hogy a helyi lakosság megpróbál úgy tenni, úgy viselkedni, végső soron azt bemutatni, hogy azonosult a turisták által képviselt világ normáival. Ez megjelenhet az öltözködésben, a táplálkozásban, a kulturális javak fogyasztásában (ahová tömegesen ellátogatnak az amerikai turisták, ott egy idő után baseballsapkát viselő, Coca-Colát fogyasztó, gyorsétterembe járó fiatalokkal találkozhatunk). A demonstrációs hatás persze akkor is kialakulhat, ha a lakosság turistaként érkezik egy célállomásra, ahol a helyi életstílussal, értékekkel szimpatizál, majd azokat hazatérve át kívánja ültetni a saját hétköznapjaiba (az olasz kultúrához tartozó pizzafogyasztás, kismotorhasználat vagy egyes öltözködési szokások divattá tétele).

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave